مفروضات، ارزش ها و اصول مددکاری اجتماعی

مفروضات، ارزش ها و اصول اصلیِ مددکاری اجتماعی و اهمیت آنها در حوزه کار عملی مددکاری اجتماعی

مفروضات، ارزش ها و اصول مددکاری اجتماعی: مددکاری اجتماعی حرفه ای است که بر روی کمک به افراد، خانواده ها و جوامع، باهدف بهبود رفاه و کیفیت زندگی‌شان متمرکز است. در این مطلب، مفروضات، ارزش ها و اصول اصلیِ مددکاری اجتماعی و اهمیت آنها را در حوزه کار عملی مددکاری اجتماعی مورد بررسی قرار خواهیم داد.

مفروضات، ارزش ها و اصول مددکاری اجتماعی

کاری از کارگروه تخصصی مددکاری اجتماعی ایرانیان

مددکاری اجتماعی حرفه ای است که بر روی کمک به افراد، خانواده ها و جوامع، باهدف بهبود رفاه و کیفیت زندگی‌شان متمرکز است. مددکاران اجتماعی از طیف وسیعی از مداخلات جهت حمایت و توانمندسازیِ گروههای هدف شان (از جمله مشاوره، حمایت و توسعه سیاست) استفاده می کنند.

مددکاران اجتماعی باهدف مؤثر بودن، می بایست بر اساس مجموعه ای از مفروضات، ارزش ها و اصولی عمل کنند که اقدامات آنها را هدایت کند. در این مطلب، مفروضات، ارزش ها و اصول اصلی مددکاری اجتماعی و اهمیت آنها را در حوزه کار عملی مددکاری اجتماعی مورد بررسی قرار خواهیم داد.

مفروضات مددکاری اجتماعی

مفروضات باورهایی هستند که مددکاران اجتماعی در مورد رفتار انسان و جامعه دارند. این مفروضات به شکل‌دهیِ درک آن‌ها از گروههای هدف و موقعیت‌هایشان کمک می‌کند و همچنین مداخلات آنها را تحت الشعاع قرار می دهد.

مفروضات، ارزش ها و اصول مددکاری اجتماعی
مفروضات، ارزش ها و اصول مددکاری اجتماعی

برخی از مفروضات کلیدی مددکاری اجتماعی عبارتند از:

 • مردم ذاتاً انعطاف پذیر و تاب آور هستند و ظرفیت پذیرش تغییر را دارند.
 • محیط و ساختارهای اجتماعی تأثیر بسزایی در زندگی مردم دارد.
 • رابطه مددکاری اجتماعی برای ارتقاء تغییر و رشد ضروری است.
 • عملکرد مددکاری اجتماعی باید بر اساس شواهد و تحقیقات باشد.
 • گروههای هدف و مراجعین حق تعیین سرنوشت خود را دارند و باید در فرآیند تصمیم گیری ها مشارکت داشته باشند.

ارزش های مددکاری اجتماعی

ارزش ها، اصول یا استانداردهایی هستند که عملکرد مددکاری اجتماعی را هدایت می کنند. این ارزش ها مبتنی بر اصول اخلاقی هستند و برای ایجاد یک مددکاری اجتماعی حرفه ای و اخلاقی ضروری هستند.

برخی از ارزش های کلیدی مددکاری اجتماعی عبارتند از:

 • احترام به شأن و کرامت همه انسانها.
 • تعهد به عدالت اجتماعی و حقوق بشر.
 • اعتقاد به اهمیت روابط انسانی.
 • تعهد به صداقت حرفه ای و عملکرد اخلاقی.
 • تمرکز بر نقاط قوت و منابع مراجع.

اصول مددکاری اجتماعی

اصول، دستورالعمل هایی هستند که جهت گیری را برای تمرین مددکاری اجتماعی فراهم می کنند. آنها بر اساس مفروضات و ارزش های حرفه هستند و به مددکاران اجتماعی کمک می کنند تا بهترین مسیر اقدام را برای مخاطبین خود تعیین کنند.

مفروضات، ارزش ها و اصول مددکاری اجتماعی
مفروضات، ارزش ها و اصول مددکاری اجتماعی

برخی از اصول کلیدی مددکاری اجتماعی عبارتند از:

 • توانمندسازی: مددکاران اجتماعی باید به مراجعان قدرت دهند که کنترل زندگی خود را در دست بگیرند و خودشان برای زندگی شان تصمیم بگیرند.
 • تنوع: مددکاران اجتماعی باید به تنوع اهمیت دهند و اهمیت شایستگی فرهنگی را بشناسند.
 • رازداری: مددکاران اجتماعی باید به حریم خصوصی و محرمانه بودن موقعیت مخاطبین خود احترام بگذارند.
 • خود تعیینی: مددکاران اجتماعی باید از مراجعان در خود تصمیم گیری و مسئولیت پذیری در زندگی حمایت کنند.
 • حمایت: مددکاران اجتماعی باید از عدالت اجتماعی حمایت کنند و برای ایجاد تغییرات مثبت اجتماعی تلاش نمایند.

اهمیت مفروضات، ارزش ها و اصول در تمرین مددکاری اجتماعی

مفروضات، ارزش ها و اصول برای ایجاد یک مددکاری اجتماعی حرفه ای و اخلاقی ضروری هستند. آنها به مددکاران اجتماعی کمک می کنند تا مراجعان و موقعیت هایشان را به درستی درک کنند و همچنین مداخلاتی متناسب با شرایطشان ارائه دهند.

مددکاران اجتماعی با بهره‌گیری از مجموعه‌ای از مفروضات، ارزش‌ها و اصول می‌توانند اطمینان حاصل کنند که عملکردشان مؤثر، اخلاقی و با احترام به حقوق و منزلت مراجعانشان است.

منابع

انجمن ملی مددکاران اجتماعی. (۲۰۱۷). منشور اخلاقی انجمن ملی مددکاران اجتماعی. برگرفته از https://www.socialworkers.org/About/Ethics/Code-of-Ethics/Code-of-Ethics-English

پین، ام (۲۰۱۴). نظریه مددکاری اجتماعی مدرن انتشارات دانشگاه آکسفورد.

ریمر، F. G. (2013). ارزش ها و اخلاق مددکاری اجتماعی. انتشارات دانشگاه کلمبیا.`

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا