معرفی کانالهای معتبر و فعال مددکاری اجتماعی ایران در تلگرام

معرفی کانالهای معتبر و فعال مددکاری اجتماعی ایران در تلگرامبدینوسیله لیست کانالهای معتبر و فعال مددکاری اجتماعی در تلگرام، جهت آشنایی و عضویت جستجوگران مددکاری اجتماعی در این شبکه اجتماعی معرفی می گردد.

قابل به ذکر است این لیست توسط مدیران کانالهای مددکاری اجتماعی به وبسایت مددکاران اجتماعی ایران اعلام شده است و مدیران سایر کانالها نیز می توانند از طریق لینک پشتیبانی وبسایت در تلگرام (موجود در پایین همین لیست)، کانال خود را به ما معرفی نمایند.

شایان ذکر است کانالهای متقاضی پس از بررسی های مقتضی در این لیست قرار خواهند گرفت.

* کانال های معتبر و فعال در حوزه مددکاری اجتماعی ایران
* ائتلاف جامعه مجازی مددکاری اجتماعی ایران در تلگرام

*کانال انجمن مددکاران اجتماعی استان کرمانشاه

*کانال انجمن مددکاران اجتماعی استان همدان

*کانال خبری بهزیستی استان کرمانشاه

*کانال کلینیک مددکاری اجتماعی یارا

*کانال کلینیک مددکاری اجتماعی وفا

*کانال کلینیک تخصصی نوید زندگی

*کانال مددکاران اجتماعی ایرانیان

*کانال مددکاران اجتماعی اصفهان

*کانال کلینیک مددکاری اجتماعی پندار

*کانال کلینیک مددکاری اجتماعی همراز

*کانال کلینیک مددکاری اجتماعی آل یاسین

*کانال کلینیک مددکاری اجتماعی بهشت خانواده

*کانال کانون کلینیک های مددکاری اجتماعی استان تهران

*کانال کلینیک مددکاری اجتماعی همای رحمت

*کانال کلینیک مددکاری اجتماعی آفتاب شرق

*کانال کلینیک مددکاری اجتماعی مأنوسان

*کانال کلینیک مددکاری اجتماعی سروش

*کانال کلینیک مددکاری اجتماعی مهر آذر

*کانال دانشجویان مددکاری اجتماعی

*کانال کلینیک مددکاری اجتماعی آتیه

*کانال رسمی اورژانس اجتماعی

*کانال کلینیک مددکاری و مشاوره خانواده روحی

*کانال اساتید و دانشجویان مددکاری اجتماعی کرمانشاه

*کانال مددکاری اجتماعی مشهد

*کانال کلینیک مددکاری اجتماعی باران

*انجمن مددکاری اجتماعی دانشگاه خوارزمی

*کلینیک مددکاری اجتماعی طراوت

*کانال کلینیک حقوقی زنان و خانواده

*کانال پرتال تخصصی مددکاری اجتماعی

*کانال مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران

*کانال کلینیک مددکاری اجتماعی هانا

*** جهت قرار گرفتن کانال مددکاری اجتماعی در این لیست با ما هماهنگ نمایید.

admin: @iraniansocialworkers

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا