مصطفی اقلیما: برخوردهای خشن با دستفروشان نتیجه نمی دهد

اقلیمارییس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران درباره برخورد با دستفروشان می گوید: بر اساس تحقیقات بیش از نیمی از دستفروشان معمولاً نیاز واقعی ندارند و زیر نظر باندها و مافیا اقدام به فروش اجناس بی کیفیت و … می کنند.

پدید دستفروشی و گسترداندن بساط به یکی از معضلات جامعه تبدیل شده و این مسأله را می توان معلول وضعیت نامناسب اقتصادی افراد جامعه و نبود درآمد کافی دانست.

به گزارش وبسایت تخصصی مددکاری اجتماعی ۲۰۱۵ به نقل از افکارنیوز؛ هر از چندی مأموران سد معبر و کارکنان شهرداری به مقابله با دستفروشان می پردازند هرچند این گونه اقدامات نه تنها فایده ندارد بلکه سبب برخوردهای خشن و گاه فیزیکی میان دستفروشان و مأموران می شود.

معمولاً در اسفندماه و شب عید بر تعداد دستفروشان افزوده می شود و مأموران سد معبر نیز تقریباً کاری در برابر این افراد نمی توانند انجام دهند.

رییس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران درباره برخورد با دستفروشان می گوید: معمولاً بسیاری از شهروندان بارها شاهد درگیری مأموران سد معبر با دستفروشان بوده ایم البته این مسأله با شدت و ضعف برخورد مأموران و دستفروشان متفاوت بوده است.

مصطفی اقلیما اظهار می کند: بر اساس تحقیقات بیش از نیمی از دستفروشان معمولاً نیاز واقعی ندارند و زیر نظر باندها و مافیا اقدام به فروش اجناس بی کیفیت و … می کنند.

وی می افزاید: در زمینه مقابله با پدیده دستفروشان و مشاغل کاذب برخوردهای خشن و قهرآمیز هیچ گاه نتیجه مطلوب نمی دهد.

وی بیان می کند: این گونه برخوردها به بحرانی شدن شرایط می انجامد و سبب می شود تا در صورت محق بودن نهادها و دستگاه های قانونی، جامعه دربرابر برخورد با دستفروشان و … واکنش منفی نشان دهد.

وی تأکید می کند: شرایط نامناسب اقتصادی سبب گسترش چنین مشاغلی می شود به همین دلیل اگر دولت و مسوولان به دنبال حذف این پدیده هستند باید وضعیت اقتصادی را بهبود بخشند تا در نتیجه وضعیت درآمد و معیشت مردم نیز سامان یابد.

اقلیما عنوان می کند: وقتی افراد حقوق مکفی دریافت کنند به حتم دنبال کسب درآمد بیشتر از طریق دستفروشی و پهن کردن بساط نمی روند و به این صورت کم کم بساط این شغل کاذب برچیده می شود.

وی تاکید می کند: البته هیچ گاه نمی توان انتظار داشت که این پدیده و یا مواردی مانند زباله گردی، مشاغل غیر قانونی و کاذب به طور کامل و ۱۰۰درصد برچیده شود زیرا تقریباً امری غیرممکن است اما با برنامه ریزی و استفاده از روش های علمی و اصولی و توسعه مضاعف وهر چه بیشتر فرصت های شغلی از گرایش افراد و گروه ها به چنین فعالیت هایی می توان جلوگیری کرد.

این آسیب شناس اجتماعی می گوید: شهرداری و دولت با همکاری یکدیگر و با ساماندهی و در نظر گرفتن محدوده ها و مناطق خاص می توانند پدیده دستفروشی و سایر آسیب های اجتماعی را به طور صحیح مدیریت کنند و با این کار بار دیگر نظم و آرامش به شهرهای بزرگ به ویژه تهران بازگردد.

وی بیان می کند: در تمامی دنیا و حتی کشورهای توسعه یافته موضوع دستفروشی وجود دارد اما بیشتر کالاهای عرضه شده توسط دستفروشان بیشتر در حوزه صنایع دستی و تولیدات خانگی است که مسوولان کشور ما نیز باید با الگوبرداری از این روش ها، صنایع دستی، تولیدات خانگی و… را تقویت کرده و محل ها یمناسب برای عرضه و فروش آنها در نظر بگیرند و این صورت بخش عمده دستفروشان به جای جذب در باندها سعی می کنند تولیدات خود را با قیمت مناسب به شهروندان عرضه کنند.

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا