مروری بر آخرین آمارِ نرخِ بیکاری در ایران | کدام استانهای کشور بیشترین و کمترین آمار بیکاری را دارند؟

7236_880اطلاعات مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در بهار سال ۱۳۹۵ استان‌های چهارمحال بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد و اصفهان دارای بالاترین نرخ های بیکاری در سطح کشور بوده‌اند.

به گزارش مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران به نقل از ایسنا، بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران در بهار سال ۱۳۹۵ نرخ بیکاری در حالی به ۱۲.۲ درصد رسید که نرخ بیکاری مردان ۱۰.۳ درصد و نرخ بیکاری زنان ۲۰.۴ درصد بود. همچنین نرخ بیکاری نقاط شهری معادل ۱۳.۷ درصد و نرخ بیکاری نقاط روستایی ۸.۳ درصد بوده است.

نسبت اشتغال جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر نیز در کل کشور ۳۴.۷ درصد بود، سهم مردان در نسبت اشتغال به جمعیت ۱۰ و بیشتر ۵۰.۴ درصد و سهم زنان ۱۲.۱ درصد بود. سهم نقاط شهری نیز ۳۳.۴ درصد و سهم نقاط روستایی ۳۸.۵ درصد.

در بهار سال جاری اشتغال در بخش کشاورزی ۱۹.۱ درصد اشتغال در بخش صنعت ۳۱.۴ درصد و اشتغال در بخش خدمات ۴۹.۴ درصد بوده است. گفتنی است سهم مردان در اشتغال بخش کشاورزی ۱۷.۸ درصد، در صنعت ۳۳ درصد و در خدمات ۴۹.۲ درصد است. سهم زنان در اشتغال بخش کشاورزی ۲۴.۹، در بخش صنعت ۲۴.۲ و در بخش خدمات ۵۰.۸ درصد است که نشان دهنده خدماتی بودن عموم کارهای مربوط به زنان است.

همچنین اطلاعات مرکز آمار در زمینه نرخ مشارکت اقتصادی کشور نشان می‌دهد در حالی که در بهار سال ۱۳۹۴ نرخ مشارکت اقتصادی معادل ۳۸ درصد بوده است، این میزان در بهار ۱۳۹۵ به ۳۹.۵ درصد رسیده است که نشان دهنده افزایش ۱.۵ درصدی نرخ مشارکت اقتصادی در بهار سال جاری است.

نرخ مشارکت مردان در بهار سال ۱۳۹۵، ۶۴ درصد بوده است. بررسی نرخ مشارکت اقتصادی زنان و مردان در مقایسه با سال گذشته نشان می‌دهد که در بهار سال ۱۳۹۵ نرخ مشارکت اقتصادی مردان ۱.۱ درصد افزایش داشته است. نرخ مشارکت اقتصادی زنان ۱۵.۲ درصد بوده که حاکی از افزایش ۱.۹ درصدی نرخ مشارکت اقتصادی زنان است.

اطلاعات مرکز آمار ایران حاکی از آن است که در میان استان‌های کشور اهالی چهارمحال و بختیاری بالاترین نرخ بیکاری را تجربه کرده همچنان که آمارها نشان دهنده نرخ بیکاری ۱۷.۸ درصدی در استان چهارمحال و بختیاری است.

گفتنی است نرخ بیکاری در بهار ۱۳۹۴ معادل ۱۳.۸ درصد بود. همچنین اهالی کهگیلویه و بویراحمد با تجربه نرخ بیکاری ۱۶.۴ درصد و اهالی اصفهان با تجربه بیکاری ۱۵.۷ درصد از دیگر استان‌هایی هستند که بالاترین نرخ‌های بیکاری را در کشور تجربه می‌کنند.

همچنین استان‌های آذربایجان شرقی با نرخ بیکاری ۶.۳ درصد استان‌مرکزی با نرخ بیکاری ۷.۵ و زنجان با نرخ بیکاری ۸.۴ دارای کمترین نرخ بیکاری در سطح کشور هستند.

بیکاری تهران نیز معادل ۱۳.۵ درصد است که با توجه به تجربه بیکاری ۷.۴ درصدی در بهار سال گذشته، نرخ بیکاری در استان تهران ۶.۱ درصد افزایش یافته است.

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا