مدیر و مؤسس رسانه تاب آوری: معنا و مفهوم تاب آوری به شکل ساده و کاربردی

گفتگویی خودمانی با مدیر و مؤسس رسانه تاب آوری دکتر جواد طلسچی یکتا مدیر و مؤسس رسانه تاب آوری و همچنین اولین رسانه تاب آوری اجتماعی ایران

مدیر و مؤسس رسانه تاب آوری: معنا و مفهوم تاب آوری به شکل ساده و کاربردی

 

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا