عناصر مدیریت شهری با رویکرد اجتماعی

عناصر مورد نیاز موفقیتِ شورای شهر و مدیریت شهری از منظر یک مددکار اجتماعی

مدیریت شهری با رویکرد اجتماعی: با رشد عظیم شهرها در دو یا سه دهه اخیر و نقش چندگانه ای که این شهرها ایفا میکنند، برنامه ریزی و مدیریت شهری به طور روزافزونی پیچیده و دشوار گردیده است. پیچیده شدن روابط فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی در شهرها و نهایتاً به وجود آمدن انواع مشکلات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی در اغلب شهرها که همراه با گسترش روزافزون افقی و عمودی آنها که بیشتر ناشی از رشد طبیعی جمعیت و افزایش جمعیت مهاجر و ترکیبی از درهم تنیده شدن مشکلات مورد اشاره می باشد، و امروزه از آنها با عنوان مسائل و مشکلات شهر و شهرنشینی یاد می شود، که موجب شده است ساماندهی کالبدی – فضایی شهرها از طریق برنامه ریزی و مدیریت شهری تاکنون به آن سطحی نرسد که بتواند به همه آنها پاسخ مناسب ارائه دهد.

مدیریت شهری با رویکرد اجتماعی

بهترین راه جلب مشارکت واقعی شهروندان و کمک به مجموع مدیریت شهری جهت اداره بهتر امور شهر و ایجاد ذهنیت مشترک در جهت به وجود آمدن فرایند شهری ایمن و هدفمند، شناخت این پتانسیل ارزشمند به عنوان سرمایه اجتماعی و تعامل واقعی و همه جانبه با شوراهای شهر است.

شورای شهر و مدیریت شهری در صورتی موفق خواهد بود که به عناصر زیر توجه لازم را داشته باشند:

زمینه سازی مناسب برای آشنایی مردم با قوانین و مقررات شهری؛
برنامه ریزی دقیق و پیگیری در حوزه های تخصصی و آکادمیک هر عضو از شورای شهر؛
اولویتهای مشکلات شهر به صورت منطقه ای، ناحیه ای، بخشی و محلی طبقه بندی شود و برای هر کدام از آنها مُدلهای مداخلات مرتبط با داده های بدست آمده ارائه شود؛
بهره گیری حداکثری از کارشناسان مرتبط و خلاق در حوزه های مختلف شهری؛
در اختیار قراردادن امکانات موجود شهرداریها به منظور بهره برداری صحیح موسسات و سازمانهای مردم نهاد با اهداف اجتماعی و روانشناختی؛
پیگیری تشکیل نهادهای اجتماعی- محلی به منظور تسریع در حل مشکلات محلات و مناطق؛
ایجاد فضا به منظور آموزش در زمینه های حقوق شهروندی، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و روانشناختی، ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان و …
هماهنگیهای لازم به منظور ایجاد نمایشگاههای دائمی با تأکید بر گروههای آسیب پذیر از جمله زنان سرپرست خانوار؛
ایجاد بانک اطلاعات شهری به روز و تخصصی در زمینه آسیبهای اجتماعی توسط متخصصین امر.

سجّاد مجیدی پرست
دانشجوی دکترای مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی ایران

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا