نقش مددکاران اجتماعی در پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی

مددکاری اجتماعی و پیشگیری از آسیبها: مددکاران اجتماعی به دلیل داشتن دانش بین رشته ای، ارتباط مستمر با مردم، آشنایی به روز و فراگیر، از آن چه در هر جامعه در حوزه اجتماعی می گذرد، آینده نگر بودن در حوره اجتماعی و … می توانند در این زمینه نقش کلیدی و محوری ایفا کنند. البته تحقق این امر مستلزم این است که از یک طرف مددکاران اجتماعی در این زمینه فعال تر و علمی تر از گذشته عمل کنند و از طرف دیگر سیاستگذاران اجتماعی در هر جامعه ای این نقش را برای متخصصین اجتماعی از جمله مددکاران اجتماعی قایل شوند.

مددکاری اجتماعی و پیشگیری از آسیبها

از دیدگاه مددکاری اجتماعی، ریشه مشکلات انسانها نه تنها به خاطر عوامل فردی و خانوادگی آنها، بلکه می تواند بدلیل عوامل اجتماعی و در تعامل بین این افراد و محیط اجتماعی شان باشد. از این رو هدف مددکاری اجنماعی تغییر در حالات روانی مددجو و نیز تغییر در محیط اجتماعی اوست. مددکاران اجتماعی نه تنها از منابع اجتماعی به منظور حل مشکل انسانها استفاده می کنند بلکه توسعه منابع اجتماعی را نیز مدنظر دارند. مددکاران اجتماعی از طریق وارد شدن به زندگی مددجو به طور مستقیم رفتارها و ارتباطات مددجو و خانواده او را مشاهده و مورد بررسی قرار می دهد و به تشخیص و ارزیابی مشکل می پردازد و در صورتی که لازم باشد تغییر در محیط خانوادگی و اجتماعی مددجو بوجود می آورد  مددکاران اجتماعی امروزه در کاهش و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی بر سلامت اجتماعی و معنویی، عدالت اجتماعی،توانمندسازی افراد و همچنین حمایتهایی اجتماعی تاکید دارند. مددکاران اجتماعی به عنوان افراد متخصص و حرفه ای اعتقاد به دیدگاه سیستمی در کار با آسیبهای اجتماعی دارند.همچنین آنها بر رویکرد اجتماع محور و مشارکت خود افراد جامعه در قالب کارهای گروهی و محلی تاکید می کنند.

لطفا جهت مطالعه متن کامل این مقاله اینجا کلیک کنید.

نویسنده و محقق: آزاد دارابی | دکتری مددکاری اجتماعی
پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی ایران

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا