مددکاری اجتماعی صنعتی | Industrial Social Work

مددکاری اجتماعی صنعتی | Industrial Social Workمددکاری اجتماعی صنعتی | Industrial Social Work
تبدیل مددکاری اجتماعی صنعتی به مسئولیت اجتماعی شرکتی: تبدیل اولویت
سانتانا سرکار، دکتری_ استادیار

چکیده: تغییر از مددکاری اجتماعی صنعتی به مسئولیت اجتماعیِ شرکتی، یک تغییر قطعی در قلمروی مددکاری اجتماعی را در راستای هدف، مقصود و اولویت های کسب و کار نشان می دهد. در دهه های گذشته، مددکاران اجتماعی در سراسر جهان با موفقیت توانسته اند با فرآیندهای تولید و فرآیندهای کسب و کار مُدرن یکی شوند، به ویژه برای رفع نیازهای جمعیت صنعتی تلاش کنند. نیازهایی که از تأثیر روانی و اجتماعی بیگانگیِ نیروی کار، تخصص بیش از حد، رقابت، استرس و خستگی در زندگی شان حاصل می شوند. در طول تمام این سالها، همانطور که یک تغییر عمده در تعریف انسان در زمینه کسب و کار از منابع انسانی به سرمایه انسانی رخ داده است، شرکت نیز نقش خود را در احیای منابع انسانیِ خود همراه با مراقبت از ذینفعانِ وسیع خارجی (مشتریان) از طریق شعار جدیدش “مسئولیت اجتماعی شرکتی” بازسازی کرده است. اما این پیکربندی جدید خود را در فرآیند خودآزمایی می گذارد و آزمایش محک باقی می ماند: آیا «مسئولیت اجتماعی شرکتی» یک حوزه ساختاریافته جدید برای ترسیم ایده شرکت درباره خدمات اجتماعی بسیار متنوع تر برای انسان است؛ یا فقط یک عبارت فریبنده دیگر برای ایجاد این واقعیت است که خانه های بازرگانی “خیلی بیشتر” از صرفاً گسترش مددکاری اجتماعی صنعتی انجام می دهند؛ یا آیا تغییری در  هدف و اولویت اصلی شرکت ها در پشت شروع این برنامه ها – از جلوگیری از اتلاف تا ایجاد “سود صِرف” وجود دارد؟

فایل متن کامل مقاله را از اینجا دریافت نمایید.

گردآوری و ترجمه: فاطمه محمدی
انتشاریافته در مجموعه رسانه های مددکاری اجتماعی ایرانیان

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا