مددکاری اجتماعی در مدرسه

مددکاری اجتماعی در مدرسه از چه ویژگی هایی برخوردار می باشد؟

مددکاری اجتماعی در مدرسه به دانش آموزان کمک می کند تا بتوانند مشکلات فردی یا تحصیلی خود را برطرف کنند و خدمات خود را در اختیار آنها قرار می دهد.

مددکاری اجتماعی در مدرسه از چه ویژگی هایی برخوردار می باشد؟

مددکاری اجتماعی در محیط مدرسه وظایف مختلفی دارند و می توانند در هر زمینه ای به دانش آموزان کمک کنند.  مددکاران اجتماعی مدارس، متخصصان بهداشت روانی آموزش دیده ای هستند که از مدرک دانشگاهی در زمینه این رشته برخوردار می باشند. آنها پیوندهای حیاتی بین خانه، مدرسه و جامعه هستند. مددکاری اجتماعی در مدرسه خدمات مستقیم و غیرمستقیم خود را در اختیار دانش‌آموزان، خانواده‌ها و پرسنل مدرسه قرار می دهد تا از موفقیت‌های تحصیلی و اجتماعی دانش‌آموزان پشتیبانی کند و باعث پیشرفت آنها شود. مددکاران اجتماعی مدارس از وظایف شغلی مختلفی برخوردار می باشند. آنها معمولا به عنوان “مددکار اجتماعی مدرسه” شناخته شده اند و صلاحیت های این موقعیت شغلی را دارند. شرایط مورد نیاز برای انجام این کار، از مدرک لیسانس تا مجوز بالینی متغیر می باشد.

مددکاری اجتماعی در مدرسه وظایف مختلفی دارند و می توانند در هر زمینه ای به دانش آموزان کمک کنند.

مددکاران اجتماعی در مدارس چه می کنند؟

اکنون سوال این است که مددکاران اجتماعی در مدارس چه می کنند؟ مددکاری اجتماعی در مدرسه می تواند نیازهای مختلف دانش آموزان را در یک محیط علمی برطرف کند. مددکاران اجتماعی این فرصت را دارند تا بتوانند زندگی افرادی که به آنها خدمت می کنند را بهبود بخشند. نقش آنها از دانش آموزی به دانش آموز دیگر متفاوت است و تجربیات متنوعی را به صورت روزانه فراهم می نمایند. با این حال، تعداد مددکاران اجتماعی مدارس زیاد است و هر مدرسه ای از مددکار اجتماعی برخوردار می باشد. مددکاران اجتماعی مدارس معمولا به تنهایی فعالیت می کنند و ممکن است نتوانند به صورت مداوم بر شرایط نظارت داشته باشند.  همچنین ممکن است به منابع زیادی دسترسی نداشته باشند تا بتوانند خدمات خود را به خوبی ارائه دهند. برخی از این محدودیت ها شامل کمبود فضای محرمانه و خصوصی، تجهیزات و آموزش می باشند.

مددکاران اجتماعی می تواند نیازهای مختلف دانش آموزان را در یک محیط علمی برطرف کند.

مددکاری اجتماعی در مدرسه به چه مسائلی نظارت دارد؟

مددکاری اجتماعی در مدرسه، دانش‌آموزان را از لحاظ مصرف مواد، سیستم‌های پشتیبانی، عملکرد فیزیکی و عاطفی، موانع عملکرد تحصیلی، افکار خودکشی و… ارزیابی می کنند. آنها همچنین خدمات درمانی شامل درمان فردی، خانوادگی یا گروهی که با مسائل خاص ارتباط دارند را فراهم می کنند. مددکاران اجتماعی مدارس خدمات مدیریت بحران را ارائه می دهند و از منافع دانش آموزان پشتیبانی می کنند. آنها بر کارکنان نظارت دارند و برنامه های پیشگیری در رابطه با مدرسه را اجرا می کنند. مددکاران اجتماعی مدارس برای بهبود مدرسه، برنامه ریزی های لازم را انجام می دهند و همچنین مسائل اخلاقی را شناسایی می نمایند و تلاش می کنند تا آنها را برطرف کنند. مددکاری اجتماعی نیاز انکارناپذیر مدارس است و می تواند برای بهبود و پیشرفت مدرسه، برنامه ریزی های لازم را انجام دهد.

مددکاری اجتماعی خدمات مستقیم و غیرمستقیم خود را در اختیار دانش‌آموزان، خانواده‌ها و پرسنل مدرسه قرار می دهد.

هدف اصلی مددکاران اجتماعی چیست؟

مددکاری اجتماعی در مدرسه برای اینکه بتواند از نیازهای سلامت روانی و عاطفی دانش آموزان و خانواده هایشان پشتیبانی کند، با دانش آموزان، والدین، مربیان و مدیران مدارس همکاری می کند. هدف اصلی آنها این است که از دانش آموزان حمایت عاطفی و رفتاری کنند تا بتوانند شاهد موفقیت آنها در کلاس و یا محیط خارج از مدرسه باشند. مددکاران اجتماعی مدارس از تخصص کافی درباره سلامت روان و مسائل رفتاری دانش آموزان برخوردار می باشند و می توانند آنها را درک کنند.

دانش آموزان ممکن است با چه مشکلاتی در زندگی مواجه شوند؟

مددکاران اجتماعی در مدارس به دانش آموزانی که با مشکلات مختلفی مواجه می شوند، کمک می کنند و خدمات مشاوره خود را در اختیار آنها قرار می دهند. برخی از این مسائل و مشکلاتی که ممکن است دانش آموزان با آنها مواجه شوند شامل طلاق، غم از دست دادن، بی خانمانی، فقر و… می باشند. اگر می خواهید به عنوان یک مددکار اجتماعی در مدرسه فعالیت کنید، باید از مدرک دانشگاهی در این رشته برخوردار باشید.

مددکاری اجتماعی در مدرسه برای اینکه بتواند از نیازهای سلامت روانی و عاطفی دانش آموزان و خانواده هایشان پشتیبانی کند، با دانش آموزان، والدین، مربیان و مدیران مدارس همکاری می کند.

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
گردآوری و ترجمه توسط
کارگروه مددکاری اجتماعی ایرانیان
دکمه بازگشت به بالا