مددکاران اجتماعی چگونه دنیا را تغییر داده اند؟

گردآوری و ترجمه: دکتر جواد طلسچی یکتا؛ مددکار اجتماعی و مدیر مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران

مددکاران اجتماعی و تغییرات اجتماعی: تمامی اشخاص فعال در حوزه مددکاری اجتماعی به افراد مختلف در غلبه بر شرایط سخت زندگی شان کمک می کنند. اکثریت افرادی که در مددکاری فعالیت و با افراد، خانواده ها و گروه های کوچک سر و کار دارند به دیگران می آموزند که چگونه با توانمندسازی خود و با استفاده از خدمات اجتماعی فراهم شده توسط نهاد های دولتی و غیر انتفاعی از مشکلات گذشته خود عبور کنند. می توان گفت که مددکاران نیمی مشاور و نیمی تسهیلگر برای مساعدت به مددجویان می باشند. بسیاری از مددکاران نقش وکیل مدافع را بر عهده داشته که دولت ها را به تغییر قوانین آسیب زا وادار، از برنامه های مساعدت دولتی حمایت کرده و شروع به ایجاد نهاد های غیر انتفاعی جدید نموده و در کمک به افراد در شرایط دشوار ابتکار عمل دارند.

مددکاران اجتماعی و تغییرات اجتماعی

بیش از ۱۰۰ سال است که مددکاران در سراسر دنیا در پیشرفت های اجتماعی نقش داشته اند. مددکاران در پرداختن به موضوعات اشاره شده در زیر و بهبود این موارد کمک حال بوده اند:

حقوق مدنی: مددکاران در خط مقدم جنبش حقوق مدنی دهه ۱۹۶۰ قرار داشته و نقش فعالی را در تامین و حفظ حقوق افراد بدون در نظر گرفتن نژاد، جنسیت، مذهب و گرایش جنسی ایفا نموده اند. یک مددکار می داند که تبعیض به طور قابل توجهی بر توانایی پیشرفت و موفقیت فرد و خانواده اش تاثیر می گذارد و پایان دادن به این تبعیض گام مهمی در اطمینان دادن به افراد در دسترسی به منابع مورد نیاز و فرصت های برابر است.

حقوق کارگران: مددکاران می بینند که اشتغال –یا فقدان آن- باعث ایجاد استرس ناتوان کننده و سایر مشکلات در زندگی افراد می گردد. برای کاهش و تخفیف بدترین این مشکلات، مددکاران بازیگران کلیدی در اصلاح قوانین کار و اجرای برنامه های طراحی شده برای کمک به غلبه بر مشکلات افراد به خاطر از دست دادن شغل شان هستند. چندی از برنامه هایی که مددکاران در ایجاد و اجرای آن ها کوشش کرده اند شامل بیمه بیکاری، حقوق معلولین، پرداخت غرامت به کارگران و تامین اجتماعی بوده است.

ناراحتی روانی: رنج بردن از ناراحتی روانی منجر به بستری افراد در آسایشگاه های روانی می گردد که البته در گذشته بیماران به ندرت تحت درمان انسانی و دلسوزانه قرار داشتند. مددکاران در این زمینه نیز ورود کرده و نه تنها نحوه رفتار با بیمار روانی، بلکه نحوه درک ما از این بیماری را نیز تغییر داده و به مبارزه برای اصلاح سیستم سلامت و ننگ زدایی از چنین بیماری ای به پا خاسته اند. تلاش های مددکاران، خدمات مرتبط با سلامت روان را دلسوزانه تر ساخته و تضمین کرده است که آن خدمات متمرکز بر کمک به افراد برای داشتن زندگی ای پربار باشند.

فقر: در حالی که دنیا به طور کامل به فقر پایان نداده است، مددکاران نیروی محرک در توسعه و پیشرفت برنامه های طراحی شده جهت محدود کردن مخرب ترین اثرات فقر بوده اند. در نتیجه مددکاران اجتماعی در اجرا و پیشرفت برنامه ها شامل کمک ها و مراقبت های پزشکی سودمند بوده که باعث گسترش دسترسی افراد به مراقبت های بهداشتی شده و اطمینان داده اند که هزینه های درمان، توانایی فرد را -در موفقیت و پیشرفت در زندگی اش- تحت تاثیر قرار ندهد.

سوء استفاده از کودکان و اهمال کاری: در ایالات متحده، مددکاران نقشی حیاتی را در سیستم خدمات پشتیبان هر ایالت برای حمایت از کودکان ایفا می کنند. به همین دلیل آن ها طلایه داران پرداختن به موضوعات مربوط به سوء استفاده از کودکان بوده و در توسعه و اجرای قوانین و روش های حمایت از کودکان تاثیر گذار بوده اند.

مطالب مرتبط

مصرف مواد مخدر: قبل از هر چیز مددکاران اغلب می بایست به افراد در غلبه بر مصرف مواد و مشروبات الکلی کمک کنند تا موضوعاتی چون نزاع خانوادگی، جرم و بزه، و شکست تحصیلی. در چنین زمانی مددکار مدافعی قدرتمند برای برنامه های درمانی بوده و در بخش سلامت عمومی دارای ابتکار عمل می باشد.

منبع:
Six Ways In Which Social Workers Have Changed Our World _ Walden University.mhtml

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا