مددکاران اجتماعی در خط مقدم آسیبها | تصویب سازمان نظام مددکاری اجتماعی

مددکاران اجتماعی در خط مقدم آسیبها: ضرورت داشتن سازمان نظام مددکاران اجتماعی ایران اگر بیشتر از پرستاران، روانشناسان مهندسان و … نباشد کمتر هم نیست، چرا که این حرفه مهم و کاربردی بیشتر از نیم قرن است که در سازمانها و نهادهای مختلفی همچون بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، سازمان زندانها، بانکها، شرکت نفت و … فعالیت داشته و بیشترین ارتباط تخصصی و حرفه ای را با گروههای هدف دارند. لذا با توجه به گسترش مسائل مرتبط با حوزه مددکاری اجتماعی و گسترش مراکز ارائه کننده خدمات مددکاری اجتماعی در بخش های دولتی و غیر دولتی، در قالب موسسات و کلینکهای تخصصی مددکاری اجتماعی و همچنین فعالیت در حوزهای مهمی همچون اعتیاد، طلاق، کودکان، سالمندان، سلامت اجتماعی و سایر آسیبها و مسائل اجتماعی، نیازمند سازمان نظام قانونمند برای حمایت، پشتیبانی، سیاست گذاری، برنامه ریزی و هماهنگی می باشد.

مددکاران اجتماعی در خط مقدم آسیبها

مددکاران اجتماعی در خط مقدم آسیبها، مسائل و مشکلات اجتماعی قرار دارند و بیشترین استرس کاری و مواجه با بحرانهای اجتماعی را دارا می باشند و قطعاً داشتن سازمان نظام می تواند در ارتقاء جایگاه و اثر بخشی این حرفه در کشور موثر واقع گردد.

علی رغم همه تلاشهای شکل گرفته از طرف مددکاران اجتماعی، در قالب تشکل ها، انجمن ها و موارد دیگر، حرفه مددکاری اجتماعی به شکل نظام مند و ساختار یافته در سیاستگذاری، برنامه ریزی و اجرا، در حوز های مربوطه نقش و حضور مشخصی ندارند و متأسفانه علی رغم  نقش کلیدی و تأثیر گذاری که در سازمانها و نهادهای حمایتی، امدادی و اجتماعی دارند، فاقد سازمان نظامی حمایتگر و پشتیبان همچون سایر حرفه های بیان شده می باشند.

سازمان نظام مددکاران اجتماعی که تشکلی غیر دولتی خواهد بود می تواند موارد ذیل را پوشش دهد:

– تلاش برای حفظ حقوق مددکاران اجتماعی و گروههای هدف در قبال خدمات مددکاری اجتماعی  در سازمانها و مراکز مربوطه

– کوشش در جهت برقراری، حفظ و حمایت از حقوق مادی، معنوی و صنفی مددکاران اجتماعی

– تلاش به منظور ارتقاء سطح دانش، مهارت و آموزشهای تکمیلی و هماهنگی با مراکز آکادمیک و در این خصوص

– آشنا ساختن جامعه و عموم مردم نسبت به وظایف و نوع خدمات مددکاران اجتماعی در زمینه های مختلف

– تلاش در جهت اجرای اصول اخلاقی و چارچوبهای علمی و اکادمیک در حرفه مددکاری اجتماعی در کار با گروههای هدف

– همکاری با سازمان‌ها و مؤسسات و نهادهای حمایتی، امدادی و … فعال در حوزه مددکاری اجتماعی.

– تعیین ضوابط برای صدور و تمدید مجوزهای فعالیت مددکاران اجتماعی و همکاری با سازمانها و مراکز مربوطه در این خصوص

امید است با توجه به اینکه در سالهای گذشته، دلسوزان و متخصصین این حوزه تشکیل سازمان نظام مددکاران اجتماعی ایران را به شکل جدی و حتی تا صحن مجلس هم پیش برده اند این بار با حمایت و پشتیبانی همه سازمانها، دانشگاها و از همه مهمتر پیگیری خود جامعه مددکاری اجتماعی کشور، این مهم که از مطالبه های به حق آنها می باشد مراحل قانونی خود را طی کند و در مجلس شورای اسلامی تصویب شود.

آزاد دارابی | دکتری مددکاری اجتماعی
پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی ایران

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا