مدارای اجتماعی و راه های یادگیری آن

مدارای اجتماعی و یادگیری آن: علاوه بر اخلاق مناسب جهت برقراری ارتباط با دیگران باید در برخورد با رفتارهای نامناسب آن ها صبر و تحمل هم داشته باشیم که بدان مدارای اجتماعی گویند.

مدارای اجتماعی چیست؟

مدارای اجتماعی به معنی داشتن اخلاق و رأفت در برخورد با اطرافیان می باشد. همه موجودات زنده در گروه و دسته های مختلفی زندگی می کنند. انسان به عنوان اشرف مخلوقات و دارای عقل و خرد از قوانین و ضوابط اخلاقی در برخورد باهم نوعان خود پیروی می کند.

همه ما خوب می دانیم که انسان ها دارای رنگ، نژاد، دین، مذهب و فرهنگ های مختلفی هستند، قوانینی که به مرور زمان و با پیشرفت بشر جهت ارتباطات بشری تصویب شده است، معیار ارزش انسان ها را فقط بر اساس انسان بودن دسته بندی کرده و راه های ارتباط گیری با کسانی که ویژگی های فرهنگی، نژادی و مذهبی متفاوتی با یکدیگر دارند را آموزش داده اند. این قوانین یا نشات گرفته از کتاب های آسمانی هستند، یا توسط حکومت ها تصویب شده اند و یا عرف جامعه آن ها را به وجود آورده است.

کسانی که به این قوانین پایبند باشند علاوه بر اینکه خودشان آرامش روحی دارند برای دیگران نیز امنیت خاطر و آرامش به وجود می آورند.

اصول و قوانین مرتبط با مدارای اجتماعی سبب ارتقاء شان و کرامت اجتماعی تک تک افراد جامعه می شود. در اصل معیار برتری انسان نسبت به سایر موجودات شاخص هایی است که برای کرامت انسانی تعریف شده است.

نقش مدارای اجتماعی در جامعه

مدارای اجتماعی تأثیر بسزایی در زندگی اجتماعی افراد دارد. این امر از فرسایش اجتماعی جلوگیری نموده و سبب ایجاد رأفت و مودت مابین افراد جامعه با ویژگی های متفاوت می شود.

از جمله فواید این امر عبارت است از:

  • ایجاد ارتباط و انسجام مابین افراد اجتماع
  • احساس همدردی، همدلی و همراهی در لحظات بحرانی
  • ایجاد محبت مابین افراد با عقیده ها و ویژگی های متفاوت
  • افزایش رأفت و مهربانی مابین مردم و نبود کینه و دشمنی
    افزایش درک اجتماعی

مفهوم تاب آوری

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که دو مفهوم مدارای اجتماعی و تاب آوری اجتماعی را در کنار یکدیگر دیده باشید، و یا مطالبی را در مورد ارتباط این دو با یکدیگر خوانده باشید.

انسان علاوه بر اینکه باید در برابر افرادی که از لحاظ ویژگی های خاصی با وی تفاوت دارند، در شرایط بحرانی و در مواجهه با شرایطی که ممکن است در مقابل دیگران برای وی وجود آید، باید صبر و تحمل خویش را افزایش دهد، که بدان تاب آوری اجتماعی گویند.

از نظر محققین مختلف ۴ معیار برای مفهوم تاب آوری اجتماعی باید در نظر گرفته شود که عبارت است از:

۱-واکنش افراد در مقابل خطرات
۲-دامنه زمانی
۳-میزان تغییر در ساختارهای اجتماعی
۴-خروجی حاصل از سه معیار فوق

نویسنده: دکتر جواد طلسچی یکتا؛ مدیر و موسس خانه تاب آوری ایرانیان

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا