مجموعه یادداشتها و مقالات اولین حرکت رسانه ایِ مددکاران اجتماعی ایرانیان

با توجه به اقدام اخیر بانک اطلاعات مددکاران اجتماعی ایران نسبت به دسته بندیِ تفکیک شده موضوعیِ مطالب، یادداشتها و مقالات اختصاصیِ انتشار یافته سالهای اخیرِ پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی ایران، انتشار مرحله ایِ هر یک از مجموعه های گردآوری شده مذکور در دستور کار مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران قرار گرفته است که در سومین بخش، مجموعه یادداشتهای و مقالات موضوعی “مجموعه یادداشتها و مقالات اولین حرکت رسانه ای مددکاران اجتماعی ایرانیان ” که در قالب یک حرکت رسانه ایِ جمعی محدود از مددکاران اجتماعی، در زمستان سال ۹۳ صورت پذیرفت منتشر می گردد.

نامه سرگشاده یک مددکار اجتماعی به وزیر علوم
مددکاران اجتماعی کجای طرح تحول نظام سلامت جای دارند؟
پست های مددکاری اجتماعی توسط چه کسانی اشغال شده است؟
ضرورت تحقق مددکاری اجتماعی توسط مددکاران اجتماعی
ضعف حضور مددکار در عرصه های مختلف اجتماعی / مددکاران را نمی شناسند

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا