معرفی مجموعه رسانه های خانه تاب آوری ایرانیان

بدینوسیله مجموعه رسانه های خانه تاب آوری ایرانیان در شبکه های اجتماعی، جهت اطلاع مخاطبین این پایگاه اینترنتی نمایه می گردد.

معرفی مجموعه رسانه های خانه تاب آوری ایرانیان

بدینوسیله نشانی کلیهٔ لینکها و نیز پایگاههای اینترنتی مبتنی بر مبحث تاب آوری در مجموعه رسانه های تخصصی مددکاری اجتماعی ایرانیان جهت دسترسیِ هر چه آسانترِ مخاطبینِ این پایگاه اینترنتی به یادداشتها، مقالات و تحقیقات و پژوهشهای تاب آوری اطلاع رسانی می گردد.

امید است تلاشهای انجام یافته توسط تیم تخصصی کارگروه تاب آوری در مجموعه رسانه های تخصصی مددکاری اجتماعی ایرانیان تا این مرحله از اجرای برنامه های معین شده، رضایتِ خاطرِ مخاطبینِ این پایگاه اینترنتی را فراهم آورده باشد.

منتظر دریافت بازخوردها، انتقادات و پیشنهادات کاربران محترم، باهدف ارتقاء کمٌی و کیفیِ عملکرد این رسانه می باشیم.

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا