گزارش مجمع عمومی سالیانه کانون مراکز مددکاری اجتماعی استان گیلان

مجمع عمومی کانون مراکز مددکاری گیلان

در مورخ بیست و یکم اردیبهشت سال جاری جلسه مجمع عمومی سالیانه کانون مراکز مددکاری اجتماعی استان گیلان با حضور هیات امنا و هیات مدیره کانون استان برگزار شد.

مجمع عمومی کانون مراکز مددکاری گیلان

این جلسه با حضور یازده نفر (از چهارده نفر) اعضای هیات امنای کانون مراکز مددکاری استان برگزار گردید که مصوبات جلسه فوق به شرح ذیل بوده است:

۱- انجام تغییرات ثبتی در خصوص حذف دو نفر از اعضا بدلیل تعطیل شدن مراکزشان (خانمها عصمت خالقی و کبری راد آج پیشه) و اضافه شدن دو نفر عضو جدید به هیات امنای کانون (خانمها شهربانو شیرزاد و زهرا دارآفرین)

۲- پیگیری مبحث تهیه و تنظیم طرح های نوآورانه جهت ارائه به اداره کل بهزیستی استان گیلان باهدف اجرای آنها توسط کانون (که این مهم ضرورت دارد با مشارکت همه اعضای هیات امنای کانون صورت بپذیرد.)

۳- در این جلسه مقرر شد هرگونه امورات کلینیک های مددکاری اجتماعی استان که نیازمند پیگیری در اداره کل بهزیستی استان می باشد توسط کانون صنفی مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد و حتی الامکان از پیگیری های انفرادی خودداری گردد (مگر مواردی که مسأله شخصیِ یک مدیر کلینیک مددکاری محسوب می گردد و نیازمند پیگیری از سوی کانون صنفی نمی باشد)

۴- در این جلسه مجددا در خصوص مکان و دفتر رسمی کانون بحث و بررسی صورت گرفت و نهایتا مکان کلینیک مددکاری اجتماعی مهرگان بعنوان دفتر رسمی کانون مراکز مددکاری اجتماعی استان تا زمان اتمام مدت زمان پروانه فعالیت این کانون مورد توافق اعضا واقع شد.

۵- در این جلسه خانم زهرا دارآفرین (بنا به پیشنهاد رئیس هیات مدیره کانون) بعنوان مدیرعامل کانون (خارج از اعضای هیات مدیره) منصوب گردید که طبق اساسنامه بر اساس نظر هیات مدیره کانون فعالیت خواهند داشت.

۶- بررسی پیشنهاد نظارت بر عملکرد مراکز مثبت زندگی توسط کلینیک های مددکاری اجتماعی استان

۷- بررسی و پیگیری وضعیت اخذ مجوز مرکز مثبت زندگی برای یکی از مدیران مراکز مددکاری لاهیجان (که سری اول موفق به نهایی شدن مراحل فرایند اخذ مجوز نگردیدند)

۸- بررسی مبحث آموزش کسب و کارهای نوین در حوزه عملیاتی مددکاری اجتماعی جهت احیای وضعیت کسب و کار کلینیک های مددکاری اجتماعی در سطح استان

۹- واگذاری امور مددکاری کودکان بی سرپرست (پیگیری مددکارانه امور قضایی کودکان، تهیه گزارشات مددکاری لازمه) توسط کلینیکهای مددکاری همکاری با دفتر حقوقی_ دفتر شبه خانواده

۱۰- پیگیری مبحث اجرای طرح مدیریت مورد اعتیاد در استان از طریق کانون

[شایان ذکر است مصوبات فوق الذکر به امضای کلیه اعضای حاضر در این جلسه رسیده است.]

اعضای حاضر در جلسه:
۱-خانم هاله پتکی
۲-خانم طاهره رنجبر
۳-خانم اعظم جنتی
۴-خانم زهرا دارآفرین
۵-خانم سپیده زره پوش
۶-خانم زینب شعبانپور (به نمایندگی از آقای محمد هاشمی- کلینیک آریا)
۷-خانم زینب احمدی لاکانی
۸-محبوبه پردل خوشحال
۹-معصومه خردیار
۱۰-آقای سید حسین میری
۱۱-آقای جواد طلسچی یکتا

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا