متد کار با معتادان بهبودیافته

مهدی فلاحی؛ مددکار اجتماعی؛ مدیریت کلینیک مددکاری اجتماعی پونا

مهدی فلاحیمقدمه:
یکی از اصلی ترین دغدغه های متصدیان امور مربوط به درمان سوء مصرف مواد مخدر، پیگیری های بعد از بهبود یافتگی و به اصطلاح پاک ماندن بعد از بهبود می باشد. روش های بسیار زیادی در این میان ابداع و انجام پذیرفته که همه آنها دارای ضعف و قدرت های خاص خود می باشد لذا متد ذیل که نیاز به تخصص مددکاری اجتماعی دارد نیز یکی از متد های پیشنهادی اینجانب برای کار در حوزه درمان اعتیاد می باشد.
روش شناسی :
در روش جدید ارائه خدمات روانشناسی و مددکاری اجتماعی به جامعه هدف بحث مشارکت برای بر انگیختن انگیزه افراد گروه مد نظر می باشد. در این متد درک تک تک افراد و یادگیری از آنها ( نه فقط آموزش به آنان ) مطرح می باشد. ایجاد تمایل در افراد برای انتقال دانش و مهارتشان به یکدیگر، ایجاد تمایل برای ورود به گروههای همسان، توانمند ساختن افراد ضعیف، افراد دارای قدرت کم و توانمند کردن آنان از طریق آموزش مهارت، آنالیز تحلیل شرایط، بحث و بررسی قدرت تصمیم گیری و تحلیل شرایط موجود، اعتقاد به انعطاف پذیری در شرایط انتخاب و تصمیم گیری، باز آموزی آموخته ها از مفاهیم کلیدی این متد می باشد.
ایجاد شرایطی برای آموزش و انتقال مهارت های آشنایی و درک میان افراد، روابط بین آنان و روابط آنان با سایر افراد گروه و گروههای دیگر، برانگیختن افراد در فعالیت های گروهی و مقید کردن آنان به مسئولیت پذیری، ایجاد درجه بندی و سلسه مراتب بین آنها در تصمیم گیری ها، اهمیت هر فرد در دایره تصمیم گیری Size of circle و اهمیت هر فرد در هم پوشانی و اهمیت و درجه ارتباط و روابط Degree of overlap از اهداف و دست آوردهای این روش می باشد.
این روش با مدل زیر قابل اجرا می باشد و لازم به ذکر است که پروسه می باشد و نه پروژه و در صورت امکان موفقیت وجود دارد که محدودیت زمانی به حداقل های خود برسد.

طریقه اجرای طرح فوق :

متد کار با معتادان بهبود یافتگان

مهدی فلاحی
مددکار اجتماعی
مدیریت کلینیک مددکاری اجتماعی پونا

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا