قطع چرخه انتقال کرونا با مسئولیت پذیری اجتماعی

قطع چرخه انتقال کرونا با مسئولیت پذیری اجتماعی“قطع چرخه انتقال کرونا با مسئولیت پذیری اجتماعی”

به گزارش مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران؛ رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: حس مسئولیت اجتماعی مردم در بحران کرونا، چرخه انتقال بیماری را قطع می‌کند، بطور مثال انداختن ماسک، دستمال و دستکش در خیابان علاوه بر آلوده کردن محیط زیست، نشان از حس کم مسئولیت اجتماعی دارد و موجب شیوع ویروس کرونا می‌شود.

سیدحسن موسوی چلک روز یکشنبه در گفت وگویی افزود: هنگامی که بحرانی به شکل های مختلف در هر جامعه ای اتفاق می افتد، همه مردم برای مدیریت آن باید کمک کنند و طبیعتا از سیاست گذاران تا مردم هر کس در جایگاه خود لازم است که نقش خود را ایفا کند.
وی اضافه کرد: با توجه به ویژگی های بحران کرونا از نظر شیوع، هر کدام از سازمان ها و مردم، وظایف متعددی دارند و طبیعتا برای قطع چرخه انتقال بیماری کرونا، بهداشت فردی و محیطی، نقش مهمی دارد.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به نقش پررنگ مردم در رعایت بهداشت فردی و قطع چرخه انتقال ویروس گفت: ایفای نقش مسئولیت اجتماعی از سوی مردم، کمک موثری برای برون رفت از شرایط بحرانی است؛ مسئولیت اجتماعی باعث می شود مردم احساس تنهایی نکنند.
موسوی چلک افزود: هر فردی این شرایط در قالب ایفای مسئولیت اجتماعی می تواند بخشی از حمایت ها را برعهده گیرد؛ به طورمثال می توان در کنار دولت از افرادی که در فرآیند درمان نیاز به اقلام و خدمات دارند، حمایت کرد. نقش دیگر مردم در این زمینه، کمک به دسترسی مردم به اقلام و تجهیزات مرتبط با بیماری کرونا است.
وی ادامه داد: نقش بعدی مردم در شرایط شیوع کرونا، منتشر نکردن اخبار غیرموثق و توجه به دستورالعمل ها برای پیشگیری از کرونا است؛ نباید فکر کرد که مرگ برای همسایه است؛ این بیماری از سیاستمدار و نماینده مجلس تا کودک کار و خیابان را تهدید می کند بنابراین هرچه به مسئولیت های خود در زمینه برنامه های پیشگیری عمل کنیم، در واقع به جامعه هم کمک می کنیم.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به حفظ محیط زیست در این شرایط، اظهار داشت: رعایت بهداشت محیط زیست در کنترل بیماری کرونا نقش دارد؛ اگر همه همکاری کنند و به طور مثال دستمال و دستکش خود را در خیابان و محیط زیست رها نکنند، می توان چرخه انتقال ویروس را قطع کرد اما اگر این احساس مسئولیت را نداشته باشیم می تواند آزاردهند ه باشد و دودش در چشم همه خواهد رفت و همه تحت تاثیر قرار می گیرند.
موسوی چلک افزود: در این شرایط همه می توانند به نوعی حس مسئولیت اجتماعی کنند و از دیگران حمایت داشته باشند به طورمثال به افراد بدهکار کمک کرد، اجاره را نگرفت، کالا را به قیمت تولید فروخت؛ تمام این موارد مسئولیت اجتماعی مردم در کنار وظایف حاکمیتی است که منجر به کنترل بیماری خواهد شد.
وی تاکید کرد: آب و وایتکس و الکل صنعتی را به جای الکل طبی فروختن، گران فروشی و احتکار به ویژه در این شرایط مغایر اخلاق و روابط انسانی و اجتماعی است؛ معمولا در بحران ها انتظار می رود و مودت و تعاملات اجتماعی بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

منبع: ایرنا

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا