قسمت سوم از سلسله مطالب اختصاصی ابعاد روانشناختی و اجتماعی بیماری سرطان | بیماران مبتلا به سرطان و کیفیت زندگی

قسمت سوم از سلسله مطالب اختصاصی ابعاد روانشناختی و اجتماعی بیماری سرطان | بیماران مبتلا به سرطان و کیفیت زندگیطی یک دهه گذشته، کادر درمان پزشکی پذیرفته اند که درحالیکه  زنده ماندن (بهبودی) و بقا بدون بیماری، فاکتور مهمی برای بیماران مبتلا به سرطان می باشد، بطور کلی کیفیت زندگی پایه و مبنا است. در این مطالعه، توسعه ها و چالش های اخیر انکولوژی و مسیرهای (رو به) آینده بررسی می گردد.

The Oncologist ۲۰۰۲;۷:۱۲۰-۱۲۵

مقدمه:

بطور گسترده، محققان با موقعیت هایی روبرو هستند که بیماران در ارتباط با نقطه پایانی سنتی همچون زنده ماندن (بهبودی از بیماری) یا بقا بدون بیماری منفعتی و سودی بدست نیاورند. اگرچه این ممکن است تغییرات اساسی در کیفیت زندگی مرتبط با سلامتشان (HRQOL) حاصل شده باشد. (در واقع) کیفیت مرتبط با سلامت، یک ساختار جند بُعدی است که به سختی تعریف شده است. تعدادی از تعاریف (توافق شده) که توسط نویسندگان مختلف ارائه شده است در ارتباط با ماهیت کیفیت زندگی مرتبط با سلامت (HRQOL)، در جدول یک ذکر شده است.

بطورکلی، کیفیت زندگی مرتبط با سلامت (HRQOL) بخش های مثبت و منفی نشانه های بیماری سرطان اعم از عملکرد فیزیکی- احساسی- اجتماعی و شناختی و بطور اساسی، علایم بیماری و عوارض جانبی را پوشش می دهد.

تنها در بیست سال گذشته، تاریخچه ضعیفی از سودمندی کیفیت زندگی (QOL) گزارش گردیده. اگرچه، در سال های اخیر، افزایش فزاینده در مطالعات ارزیابی کیفیت زندگی وجود دارد، در حال حاضر، حدود ده درصد از همه آزمایشات کلینیکال سرطان شامل مبحث کیفیت زندگی مرتبط با سلامت بعنوان نقطه نهایی می باشد.

متن کامل این مقاله را از اینجا دریافت نمایید.

ترجمه و گردآوری: سمیه شریفی ریزی؛ مددکار اجتماعی
مجموعه تخصصی مددکاری اجتماعی ایرانیان

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا