فاجعه ملی پلاسکو، نمادی از بی تخصصی، بی مسئولیتی و کج فهمی در محبوبیت | متهم ردیف اول این حادثه ناگوار چه کسی است؟

فاجعه پلاسکو نمادی از بی تخصصی: در آسیب شناسی فاجعه بزرگ و ملی پلاسکو ما با ۳ متغیر آسیب ساز روبرو هستیم:
– فقدان تخصص
– فقدان مسئولیت اجتماعی
– و محبوبیت بی مورد و فاجعه ساز!

فقدان تخصص در این فاجعه بسیار روشن است! طبق ادعای خود شهرداری، به مسئولین پلاسکو پیشترها ۳۰ بار هشدار کتبی می دهند، مبنی بر خطرات استحکامی بنا!! به نظر می رسد عدم پیگیری جدی با این مشکل و عدم برخورد قانونی بعد ۳۰ بار هشدار کتبی، بیانگر عدم پیش بینی جدی مهندسین شهرداری مبنی بر خطر جدی برای ساختمان بوده‌است!!! احتمالاً و قطعاً به هیچ روی تخریب را با نگاهی تخصصی ندیده اند و در واقع نتوانستند ببینند! چرا که سواد لازم را نداشتند و این امر غریبی نیست در شرایطی که مدرک دانشگاهی را با پول تهیه می کنیم و سمت های اجرایی را با قرابت های فامیلی و سفارشات خاص در اختیار قرار می دهیم.

فاجعه پلاسکو نمادی از بی تخصصی

متخصصین و باسوادان جامعه یا به حاشیه رانده می شوند و یا با قتل انگیزه به روزمرگی مبتلا می شوند.

فقدان مسئولیت اجتماعی! در این فاجعه ملی اگر مهندسین، مدیران و صاحب منصبان و صاحبان دولتی بنا! ۱۰ در صد، فقط ۱۰ در صد خطر را جدی می گرفتند، خواب به چشمشان نمی آمد و کاری می کردند. اما هم خوابیدند و هم کاری نکردند، چرا که بعنوان یک انسان مسئول مسئولیت اجتماعی نداشتند و می دانستند که بعداً قرار نیست در برابر قانون و مردم پاسخگو باشند.

محبوبیت فاجعه ساز ! آنجاست که مردم در انتخاب اعضای شورای شهر نه به سواد و تخصص که به محبوبیت هنری و ورزشی آنان رأی می دهند و این یعنی گماردن افرادی نامربوط در جایگاههایی حساس و بحرانی.
چه کسی متهم ردیف اول است؟!

احمد جبارزاده | مددکار اجتماعی

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا