طرح سوالاتی از انجمن مددکاران اجتماعی ایران

قسمت دوم از سلسله ویدئوهای طرح سوالاتی از انجمن مددکاران اجتماعی ایران + معرفی کانال های ویدئوی رسانه ایرانیان

قسمت دوم از سلسله ویدئوهای طرح سوالاتی از انجمن مددکاران اجتماعی ایران منتشر می گردد.

طرح سؤالاتی از انجمن مددکاران اجتماعی ایران

کاری از رسانه تخصصی مددکاری اجتماعی ایرانیان

بدینوسیله به اطلاع می رساند مجموعه رسانه های تخصصی مددکاری اجتماعی ایرانیان، در راستای عمل به تعهدات رسانه ایِ خود و نیز مدنظر قراردادن رسالت ذاتیِ حرفه تخصصی مددکاری اجتماعی که مطالبه گری اجتماعی (و چه بسا صنفی) مبتنی بر اخلاقمندیِ حرفه ای از مهمترین اجزاء آن می باشد، با در نظر داشتن مصالح عمومی جامعه مددکاری اجتماعی کشور و لحاظ نمودن حفظ آرامش عمومی شاغلینِ این صنف، اقدام به طرح سوالاتی پیرامون عملکرد کلی انجمن مددکاران اجتماعی ایران در ابعاد مختلف صرفاً با هدف تبادل فکر و اندیشه با کلام مدیریت مجموعه رسانه های مددکاری اجتماعی ایرانیان به صورت ویدئویی نموده است که مهمترین عناوین مطروحه شامل موارد ذیل می باشند:

  •  طرح سوالاتی در خصوص چگونگیِ عملکرد مالی انجمن مددکاران اجتماعی ایران
  •  طرح سوالاتی در خصوص چگونگی اختیارات مالی (اساسنامه ای یا فرا اساسنامه ای) اعضاء هیأت مدیره انجمن مددکاران اجتماعی ایران
  •  طرح سوالاتی مبنی بر اینکه آیا انجمن مددکاران اجتماعی مجری طرح یا طرح ها و پروژه هایی از سوی فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی بوده اند یا خیر؟ و اگر اینطور بوده حق الزحمه ای در این زمینه دریافت شده یا خیر؟ و اگر دریافت شده آیا در مجامع عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران در این خصوص روشنگری صورت گرفته است یا امری محرمانه و غیرقابل طرح از سوی انجمن مددکاران تلقی می گردد؟
  •  پیشنهاد برگزاری الکترونیکی انتخابات انجمن مددکاران اجتماعی ایران با هدف تسهیل حضور اکثریت اعضاء پیوسته انجمن مددکاران اجتماعی (که حق در رأی دارند) از سرتاسر کشور

 

شایان ذکر است در ویدئوهای آتی، سوالات بسیار مهم دیگری مطرح گردیده است که به تناوب از طریق کانال های ویدئویی رسانه تخصصی مددکاری اجتماعی ایرانیان منتشر خواهند شد.

نشانی کانال های ویدئویی رسانه تخصصی مددکاری اجتماعی ایرانیان:

https://www.aparat.com/iraniansocialworkers

https://www.aparat.com/socialwork

https://www.dalfak.com/socialwork

https://www.namayesh.com/socialwork

https://www.youtube.com/channel/iraniansocialworkers

طرح سوالاتی از انجمن مددکاران اجتماعی ایران
کاری از رسانه تخصصی مددکاری اجتماعی ایرانیان
وبسایت مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا