طرح سؤالاتی از انجمن مددکاران اجتماعی ایران «قسمت سوم»

قسمت سوم از مجموعه ویدئوهای طرح سؤالاتی از انجمن مددکاران اجتماعی ایران

به اطلاع می رساند سومین قسمت از مجموعه ویدئوهای طرح سؤالاتی از انجمن مددکاران اجتماعی ایران در کانال های ویدئویی رسانه مددکاری اجتماعی ایرانیان منتشر شده است.

طرح سؤالاتی از انجمن مددکاران اجتماعی ایران «قسمت سوم»

کاری از رسانه تخصصی مددکاری اجتماعی ایرانیان

قسمت سوم از مجموعه ویدئوهای طرح سوالاتی از «انجمن مددکاران اجتماعی ایران» که توسط جواد طلسچی یکتا مدیر و مؤسس رسانه تخصصی مددکاری اجتماعی ایرانیان تهیه گردیده است منتشر می شود.

بدیهی است با توجه به اهمیت امر مطالبه گری اجتماعی که اتفاقاً شعار انجمن مددکاران اجتماعی ایران در سنوات گذشته نیز بوده است لذا انتظار می رود به یکایک ابهامات طرح شده در این ویدئو پاسخ شفاف و مستقیم داده بشود.

طرح سوالاتی از «انجمن مددکاران اجتماعی ایران»
قسمت سوم از مجموعه ویدئوهای طرح سوالاتی از «انجمن مددکاران اجتماعی ایران»

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا