دکتر موسوی چلک: ضرورت توجه به مسائل اجتماعی | تفکیک وزارتخانه رفاه انجام شود

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به اینکه تفکیک سه وزارتخانه کار، تعاون و رفاه ضروری است گفت: توجه به مسایل اجتماعی باید دراولویت قرار گیرد.

به گزارش مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران سیدحسن موسوی چلک در گفتگویی در مورد طرح تفکیک وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یکی از تصمیمات اشتباهی که در گذشته گرفته شد تجمیع سه وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود و با توجه به وضعیت حال حاضر کشور اهمیت حوزه اجتماعی و مطالباتی که در این حوزه است نشان می دهد که باید هر سه حوزه، تفکیک و به مسائل اجتماعی توجه بیشتری شود.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی گفت: تجمیع این وزارتخانه ها نه تنها کمکی به پاسخگویی بهتر بخش اجتماعی کشور نکرد بلکه با توجه به تجمیع آنها اتفاق نامناسب و اشتباهی رخ داد.

وی افزود: طرح تفکیک این وزارتخانه ها مدتی قبل از سوی دولت به مجلس برده شده اما متاسفانه با توجه به همزمانی با استیضاح وزیر رفاه در مجلس رای نیاورد و فکر می کنم بهترین کار دولت این است که تفکیک را انجام دهد و از مجل سهم انتظار داریم که برای قوت بخشیدن و تعمیق برنامه های اجتماعی پیشنهاد دولت را مصوب کند در غیر این صورت وزارتخانه فعلی حتی اگر قوی ترین وزیر را نیز بگذارند به دلیل تنوع وظایف نمی تواند کارآمد باشد.

وی با اشاره به اینکه جلوی ضرر را از هر جا بگیریم منفعت است، تصریح کرد: اینجا جایی است که می شود با تفکیک وزارتخانه جلوی این ضرر را گرفت و انتظار می رود مجلس در این مقطع زمانی از تفکیک حمایت کند و به آن رای دهد و در این صورت توجه به امور اجتماعی، بیشتر واحتمال ارائه خدمات مناسب بیشترسیاستگذاری ها بهتر خواهد شد.

وی گفت: این تفکیک باعث می شود در سیاست گذاری ها قوی تر عمل کنیم و هماهنگی ها و نظارت ها نیز بهتر انجام شود و فکر می کنم با تفکیک وزارتخانه و آسیب شناسی آن شرح وظایف قوی، کارآمد داشته باشیم و برای حوزه اجتماعی فرصتی است که باید از آن استفاده کرد. در غیر این صورت حوزه اجتماعی در حاشیه خواهد بود.

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا