سلسله یادداشتهای کوتاه به مناسبت فرا رسیدن اولین کنگره ملی چالش های حقوقی و قضایی بیماران روانپزشکی (یادداشت سوم)

ضرورت اَنگ زدایی از بیماران روانپزشکی
دکتر فاطمه سادات باطنی؛ روان‌پزشک و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

از نکات مهمی که در تدوین قانون سلامت روان ایران به آن توجه شده است موضوع اَنگ زدایی از بیماران روانی می باشد. یکی از نکات مهم که در قوانین جاری کشور ما در زمینه حقوق مدتی و کیفری مرتبط با بیماران روانپزشکی وجود دارد استفاده از واژه هایی است که در گویش عامیانه و فرهنگ ما معنای خوشایندی ندارد و برای بیماران روانی اَنگ اجتماعی ناپسندی دارد. در قانون سلامت روان سعی شده است با حفظ مضامین کلی این واژه ها معادل سازی شده و از واژگان و عباراتی که اَنگ اجتماعی ندارند استفاده شده است.

یادداشت کوتاه خانم دکتر فاطمه سادات باطنی؛ روان‌پزشک و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی؛ به مناسبت فرا رسیدن اولین کنگره ملی چالش های حقوقی و قضایی بیماران روانپزشکی (یادداشت سوم)

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا