شاخص رضایتمندی چیست؟ تاریخچه، اهمیت و اندازه گیری

آشنایی با نشریه سالانه شاخص رضایتمندی متعلق به شبکه راه حل های توسعه پایدار سازمان ملل

شاخص رضایتمندی که به عنوان گزارش شادی جهانی نیز شناخته می شود، یک نشریه سالانه است که توسط شبکه راه حل های توسعه پایدار سازمان ملل منتشر می شود.

شاخص رضایتمندی چیست؟ تاریخچه، اهمیت و اندازه گیری

آشنایی با نشریه سالانه شاخص شادی متعلق به شبکه راه حل های توسعه پایدار سازمان ملل
پایگاه خبری اختصاصی مددکارنیوز

شاخص شادی که به عنوان گزارش رضایتمندی جهانی و همچنین گزارش جهانی خرسندی، گزارش جهانی سعادت یا گزارش جهانی رضایت نیز شناخته می شود، یک نشریه سالانه است که توسط شبکه راه حل های توسعه پایدار سازمان ملل منتشر می شود. این نشریه سالانه کشورها را بر اساس سطح رضایتمندی شان رتبه بندی می کند و همچنین عوامل مؤثر بر بهزیستی و رفاه شهروندان آن کشورها را بررسی می نماید.

در اینجا یک نمای کلی از شاخص رضایتمندی، از جمله تاریخچه، اهمیت و اندازه گیری این مبحث آورده شده است:

تاریخچه مختصر

ایده اندازه گیری رضایتمندی در مقیاس ملی مبحث خیلی جدیدی نیست.

در سال ۱۹۷۲، پادشاه بوتان مفهوم شادکامی ناخالص ملی (GNH) را معرفی کرد و تأکید کرد که پیشرفت اقتصادی به تنهایی نمی‌تواند جمعیت محتوایی را تضمین کند.

شاخص رضایتمندی چیست؟
شاخص رضایتمندی چیست؟

شادکامی ناخالص ملی ارزش هایی مانند حفظ فرهنگی، پایداری زیست محیطی و حکمرانی خوب را در اولویت قرار می دهد.

شاخص رضایتمندی مُدرن، همانطور که ما آن را می شناسیم، با انتشار گزارش شادی جهانی در سال ۲۰۱۲ برجسته شد. این گزارش سالانه که توسط شبکه راه حل های توسعه پایدار سازمان ملل منتشر شده است، کشورها را بر اساس میزان بهزیستی روانی‌شان رتبه بندی می کند.

چرا شاخص رضایتمندی مهم است؟

 • راهنمای خط مشی: شاخص رضایتمندی بینش ارزشمندی را در مورد آنچه واقعاً برای شهروندان یک جامعه مهم است به دولت ها ارائه می دهد. این موضوع مقوله سیاست‌گذاری های اجتماعی جوامع را تشویق می‌کند تا به جای توجه صِرف به مبحث رشد اقتصادی، بر افزایش بهزیستی و رفاه جوامع متمرکز باشند.
 • معیار پیشرفت: مقایسه نمرات شادی جوامع مختلف مبتنی بر تغییرات مقاطع مختلف زمانی و در بین کشورها به عنوان یک معیار عمل می کند. این شاخص مناطقی را نشان می دهد که در حال پیشرفت هستند یا نیاز به بهبود دارند و همچنین اقدامات هدفمندی را توسعه و ترویج می دهد.
 • چارچوب مجدد موفقیت: شاخص رضایتمندی مفهوم سنتی موفقیت را که صرفاً با تولید ناخالص داخلی (تولید ناخالص داخلی) مرتبط است، به چالش می کشد. این شاخص این موضوع را به اثبات می رساند که یک جامعه واقعاً مرفه، رفاه مردم خود را در اولویت قرار می دهد.

رضایتمندی چگونه سنجیده می شود؟

گزارش جهانی رضایتمندی در درجه اول از داده های نظرسنجی جهانی گالوپ استفاده می کند. این نظرسنجی از شهروندان سراسر جهان می خواهد تا رضایت خود را از زندگی در مقیاس ۰ تا ۱۰ ارزیابی کنند.

شاخص رضایتمندی چیست؟
شاخص رضایتمندی چیست؟

علاوه بر موارد فوق الذکر، این شاخص شش عامل کلیدی را در نظر می گیرد که به رضایتمندی کمک می کند:

 • تولید ناخالص داخلی سرانه: معیاری برای رفاه اقتصادی
 • حمایت اجتماعی: وجود روابط قوی در مواقع ضروری.
 • امید به زندگی سالم: شاخصی برای دسترسی به مراقبت های بهداشتی با کیفیت
 • آزادی انتخاب زندگی: میزان استقلال فردی
 • سخاوت: رواج کمک های خیریه ای و کمک به دیگران.
 • درک فساد: میزان اعتماد به موسسات و مشاغل

آسیب شناسی شاخص شادی؛ محدودیت ها و ملاحظات

 • ذهنیت: رضایتمندی یک تجربه شخصی و مبتنی بر تفاوتهای فردی است و پاسخ های نظرسنجی می تواند تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار گیرد.
 • تفاوت های فرهنگی: چگونگی تعریف و استدلال فرهنگ های مختلف از معنا و مفهوم رضایتمندی می تواند متفاوت باشد.
 • داده ها کل مباحث را بیان نمی کنند: شاخص رضایتمندی یک ابزار ارزشمند است، اما نباید تنها عامل تعیین کننده موفقیت یک کشور تلقی بشود.
شاخص رضایتمندی چیست؟
شاخص رضایتمندی چیست؟

نتیجه گیری

شاخص رضایتمندی یک لنز جذاب، هرچند ناقص، ارائه می دهد که از طریق آن می توان بهزیستی جهانی را مشاهده کرد.

در شرایطی که تمرکز شاخص رضایتمندی بر میزان نشاط روانی جوامع می باشد، کشورها را تشویق می‌کند تا بر عواملی که موجب ارتقاء کیفیت زندگی جوامع می شوند، تمرکز نمایند.

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا