سوسیوگرام و سوسیومتری

مروری بر وجوه تمایز سوسیوگرام و سوسیومتری

سوسیوگرام و سوسیومتری مفاهیمی مرتبط در حوزه های جامعه شناسی و علوم اجتماعی هستند، اما در جنبه های محدودی متفاوت از روابط اجتماعی و تعاملات درون گروهی می باشند. در این مطلب توضیحات مختصر و مفیدی در مورد تفاوت های بین سوسیوگرام و سوسیومتری آورده شده است.

تفاوت سوسیوگرام و سوسیومتری در چیست؟

مروری بر وجوه تمایز سوسیوگرام و سوسیومتری

پایگاه خبری اختصاصی مددکارنیوز

جامعه شناسی و جامعه سنجی مفاهیمی مرتبط در حوزه های جامعه شناسی و علوم اجتماعی هستند، اما در جنبه های محدودی متفاوت از روابط اجتماعی و تعاملات درون گروهی می باشند. در این مطلب توضیحات مختصر و مفیدی در مورد تفاوت های بین سوسیوگرام و سوسیومتری آورده شده است:

سوسیومتری یا جامعه سنجی چیست؟

تعریف: سوسیومتری یا جامعه سنجی (Sociometry) یک رویکرد روش شناختی است که توسط Jacob L. Moreno در اوایل قرن بیستم مطرح گردید. این مبحث شامل اندازه گیری کمّی روابط اجتماعی در یک گروه، با تمرکز بر اولویت ها و انتخاب های بین فردی افراد است.

هدف: هدف اصلی جامعه سنجی درک و تحلیل ساختارها و الگوهای اجتماعی در یک گروه است. این مبحث به بررسی این موضوع می پردازد که چگونه افراد با دیگران در گروه ارتباط، اتحاد و اولویت هایی را ایجاد می نمایند.

سوسیوگرام و سوسیومتری
سوسیوگرام و سوسیومتری

روش‌ها: جامعه‌سنجی از تکنیک‌های مختلفی از جمله نظرسنجی و پرسشنامه برای جمع‌آوری داده‌ها در مورد تعاملات اجتماعی استفاده می‌کند. یکی از ابزارهای کلیدی در جامعه سنجی، سوسیوگرام است.

سوسیوگرام یا جامعه شناسی چیست؟

تعریف: سوسیوگرام (sociogram) یک نمایش گرافیکی یا نمودار است که روابط اجتماعی و تعاملات درون یک گروه را نشان می دهد. این مبحث به صورت بصری، ارتباطات و ترجیحات بین اعضای گروه را بر اساس پاسخ آنها به سوالات جامعه سنجی به تصویر می کشد.

هدف: هدف اصلی یک سوسیوگرام ارائه یک نمایش بصری از ساختار اجتماعی یک گروه است. این مبحث به شناسایی الگوهای دوستی، همکاری یا انزوا در گروه کمک می کند.

روش ها: ایجاد یک سوسیوگرام، شامل درخواست از افراد حاضر در یک گروه جهت پاسخگویی به سؤالات جامعه سنجی است، مانند شناسایی افرادی که دوست دارند با چه کسانی کار کنند، یا ترجیح می دهند از چه کسانی اجتناب نمایند. سپس از پاسخ ها برای ساختن یک نقشه بصری از روابط اجتماعی استفاده می شود.

نتیجه گیری

به طور خلاصه، جامعه سنجی مفهوم گسترده تری است که مطالعه و اندازه گیری روابط اجتماعی در یک گروه را در بر می گیرد، در حالی که سوسیوگرام یک ابزار خاص یا نمایش تصویری است که در عمل جامعه سنجی استفاده می شود.

سوسیوگرام و سوسیومتری
سوسیوگرام و سوسیومتری

سوسیومتری یا جامعه سنجی روشی سیستماتیک را برای تجزیه و تحلیل و درک پویایی های اجتماعی یک گروه ارائه می دهد ولی سوسیوگرام به عنوان ابزاری برای ارائه و تفسیر داده های جمع آوری شده از طریق روش های جامعه سنجی کاربرد دارد.

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا