گزارش برگزاری سه دوره آموزشی تاب آوری در کرمانشاه

به همت سازمان مردم نهاد افق سلامت جلسه روی ماه کتاب از سلسله نشستهای تخصصی معرفی کتب گستره نشر ویژه خانه تاب آوری به معرفی کتاب (تاب آوری و فرزند پروری) از انتشارات پروچستا و دو نشست تخصصی دیگر با محوریت تاب آوری (پیش نیاز رشد و تاب آوری در شرایط نامعین) به ترتیب در روزهای ۱۸ و ۲۵ و۲۶ تیرماه دربه ترتیب در مجموعه فرهنگی گل نرگس و فرهنگسرای دکتر میرجلال الدین کزازی برگزار شد.

حسین حمزه ای دبیرکل انجمن افق سلامت در مصاحبه با خبرنگار گروه استانهای مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران گفت: مسأله قابل توجه حضور و ترجمه همزمان این جلسات به زبان اشاره برای ناشنوایان وخانواده های ایشان توسط مترجم خانه تاب آوری ایران (خانم خدیجه عزیزی) بود که مورد استقبال ویژه قرار گرفته و ما را در ادامه مسیر و ارائه خدماتی مشابه دلگرم می کند.

خدیجه عزیزی کارشناس ارشد روانشناسی کودکان استثنایی و مترجم زبان اشاره خانه تاب آوری ایران در ادامه این گفتگوبه به خبرنگار ما گفت: بسط و گسترش، ایجاد حساسیت و معرفی توانمندی و نیازمندی ناشنوایان و خانواده های یک رسالت و مسئولیت اجتماعی بشمار می آید و چه بهتر که در این خصوص شاهد مسئولیت پذیری سازمانهای غیر دولتی بوده و حمایت و سازماندهی نیروهای داوطلب در این زمینه را بسیار مطلوب می دانیم.

سازمان مردم نهاد افق سلامت دارای از سال ۱۳۸۹ و به شماره ثبت ۴۵۱ دارای پروانه فعالیت در حوزه بهداشت و سلامت است.

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا