سمن‌ها از ورود به چرخه بازی‌های سیاسی بپرهیزند

musavi111رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: سازمان‌های غیر دولتی نباید اجازه بهره برداری سیاسی به هیچ کاندیدایی را بدهند.
سیدحسن موسوی چلک اظهار کرد: یکی از نشانه‌های موفقیت دولت‌ها ایجاد بستر لازم برای توسعه کمی و کیفی سازمان های غیر دولتی است.
وی در ادامه ضمن بیان آنکه یکی از ویژگی های سازمان های غیردولتی فعال درحوزه های مختلف اجتماعی « غیر سیاسی بودن » آنهاست، گفت: به همین دلیل انتظار می رود این سازمان ها که نمادی از موفقیت هر جامعه ای هستند از ورود به چرخه بازی های سیاسی پرهیز کنند.
رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران همچنین عنوان کرد: معتقدم این موضوع به منزله بی تفاوتی سازمان های غیردولتی در قبال مسائیل اجتماعی کشور نیست؛ چرا که اگر این بی تفاوتی رواج پیدا کند نشان ناکارآمدی و بی مسئولیتی آنان خواهد بود.
چلک تصریح کرد: سازمان های غیردولتی باید باطرح مسایل مرتبط با حوزه خود ، مسایل اجتماعی مهم و مورد نیاز جامعه را از حاشیه به متن دیدگاه های کاندایداهای مجلس شورای اسلامی بیاورند، نه با سیاسی بازی.
وی افزود: تحلیل کارشناسانه، واقع بینانه و البته با بی طرفی سیاسی آنان موجب خواهد شد تا حساسیت نسبت به مسایل اجتماعی بیشتر شود که این خود موفقیت بزرگی است و این موضوعات نباید فقط از طرف یک طیف سیاسی مطرح شود.
رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران هم چنین خاطر نشان کرد: اگر همه طیف های سیاسی این موضوعات را به دلیل اهمیتی که دارند در اولویت برنامه های خود قراردهند بدون شک در مجلس بعدی توجه به امور اجتماعی به مراتب بیشتر و قوی تر از مجلس های قبلی خواهد شد چرا که به خواسته های همه طیف های سیاسی تبدیل خواهد شد.
سید حسن موسوی چلک در ادامه عنوان کرد: نقد کارشناسانه سیاست های موجود در حوزه وظایف هر یک از سازمان های غیر دولتی نیز می تواند توجه کاندیداها را جلب کند فقط باید مراقب بود که نقد سیاست ها را با نقد افراد یا جناح های سیاسی رقیب تلفیق نکنیم که در این صورت حرف های خوب آنان هم ممکن است خریدار نداشته باشد.
این پژوهشگر مسایل اجتماعی اظهار کرد: برای دست اندرکاران سازمان‌های غیردولتی فعال در حوزه اجتماعی موفقیت زمانی خواهد بود که در حوزه سیاستگذاری اجتماعی توجه به امور اجتماعی نه به عنوان امور مصرفی که به عنوان حق مردم نهادینه شود.
رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران افزود: این سازمان‌ها و انجمن‌ها اجازه ندهند که خودشان و جامعه هدفشان و یا موضوعات مرتبط با حوزه آنان موجب بهره برداری غیر واقع بینانه کاندیدها قرار گیرند.
وی در پایان تاکید کرد: در این صورت است که می توان در آینده زمینه را برای مطالبه گری اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور با استفاده از ظرفیت های نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ارتباط با حوزه اجتماعی افزایش داد.

منبع: ایسنا

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا