سخنرانی مدیر و مؤسس خانه تاب‌آوری ایرانیان در انجمن علمی مطالعات صلح

قسمت اول از سخنرانی مدیر و مؤسس خانه تاب آوری ایرانیان به مناسبت «روز جهانی توانیابان»

بخش اول از سخنرانی مدیر و مؤسس خانه تاب‌آوری ایرانیان به مناسبت «روز جهانی توانیابان» در همایش «انجمن علمی مطالعات صلح ایران»
سخنرانی مدیر و مؤسس خانه تاب‌آوری ایرانیان در انجمن علمی مطالعات صلح
سخنرانی مدیر و مؤسس خانه تاب‌آوری ایرانیان در انجمن علمی مطالعات صلح

سخنرانی مدیر و مؤسس خانه تاب‌آوری ایرانیان در انجمن علمی مطالعات صلح

بدینوسیله بخش اول از سخنرانی دکتر جواد طلسچی یکتا مدیر و مؤسس خانه تاب‌آوری ایرانیان به مناسبت «روز جهانی توانیابان» در همایش «انجمن علمی مطالعات صلح ایران» که شامل بیانیه (پیش از سخنرانی) در اسکایپ وبینار «آشتی اجتماعی و واکاوی تاب آوری اجتماعی در قبال شهروندان توانیاب» بوده است جهت استفاده مخاطبین این رسانه نمایه می شود.

در معرفی کوتاه از انجمن علمی مطالعات صلح ایران قابل به ذکر است انجمن علمی مطالعات صلح ایران نهادی است غیرانتفاعی و بین رشته ای که در سال ۱۳۹۴ فعالیت خود را با مجوز از سوی وزارت علوم تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران آغاز کرده‌است.این انجمن دانش‌آموختگان رشته‌های علوم سیاسی، روابط بین‌الملل، روانشاسی، علوم تربیتی، حقوق، جامعه شناسی، مطالعات قومی و انسان شناسی را به عضویت می‌پذیرد.

کاری از رسانه هوشمند اطلس فارسی
روابط عمومی خانه تاب آوری ایرانیان
سخنرانی مدیر و موسس خانه تاب آوری

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا