سازمان ملی مددکاری اجتماعی کشور “قسمت سوم”

social-work-2015-1مسأله گشایی اجتماعی مأموریت اصلی این سازمان خواهد بود، توسعه مدیریت بر سلامت و عدالت اجتماعی و حفظ یکپارچگی رویه در مددکاری اجتماعی میتواند این سازمان را به قرارگاه علمی، ستادی و عملیاتی در شناسایی و گشایش مسائل اجتماعی تبدیل کند. خیمه ای که ستون اصلی آن بر کسوت و تخصص دانشگاهی مددکاران اجتماعی تکیه میزند.
این در حالی است که مددکاری اجتماعی بصورت ذاتی در پیشگیری، درمان، توانمندسازی و توانبخشی اثربخش و دارای مأموریت سازمانی است و هم اکنون خود از ساختاری سازمانی بی نصیب است.
سازمان ملی مددکاری اجتماعی میتواند محل تبادل آرا، تمرکز قوا و بستر گفتگوی اندیشمندان و فعالان اجتماعی را فراهم کند.
وجود چنین سازمانی میتواند راهنمای سازمانهای دولتی و غیردولتی در سطوح ملی و حتی بین المللی باشد و آنها را در انجام فعالیت های پیشگیرانه و اجرای راهبردها یاری کند و از سوی دیگر در توسعه عدالت و شاخص های اجتماعی هم بصورت کلان ایفای نقش نماید.
سازمان ملی مددکاری اجتماعی میتواند دستگاههای دولتی و مردم را برای مدیریت و کنترل سلامت اجتماعی توانمند کند و سیاستگذار و مروج سلامت اجتماعی باشد و در این خصوص با لحاظ نمودن مولفه های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و … حتی تبلیغ و اقدام به جلب مشارکت نماید و یا حمایت ها و فعالیت های سازمانهای مردمی را سامان دهد.
سازمان ملی مددکاری اجتماعی توسعه و عدالت اجتماعی را مأموریت ذاتی خویش دانسته و با طرح مطالبات فراهم ساز قانونی فرصت ها و تخصیص آنها بشمار آید.
سازمان ملی مددکاری اجتماعی هم چنین میتواند :
• در حوزه سلامت و آسیب های اجتماعی تدوین سیاست نماید.
• تبعات اجتماعی تصمیمات وعملکرد سازمانها را آشکار و هدایت نماید.
• موانع و چالشهای اجتماعی را رصد و معرفی کند.
• ارتباطات پیچیده و غیر قابل تفکیک افراد و محیط های اجتماعی را تحلیل و از مراکز رسمی تولید آمار و داده های اجتماعی بشمار آید.
• سلامت بیشتری در زندگی و کار فراهم آورد.
• به خدمات اجتماعی، آموزشی و بهداشتی جهت و مسیر ارائه دهد.
• اقدام اجتماعی را تسهیل و ترغیب نماید.
• مشارکت های بین بخشی و روش هایی اجرایی را تسهیل کند.
• برای تهدیدات و آسیب های جدید، تاب آوری و قدرت پاسخ سازی فراهم آورد.

در خاتمه لازم به یادآوری است که نگارنده طرح پیشنهادیِ این چنین را مستلزم بررسی های دقیق تر میداند.

محمدرضا مقدسی | پژوهشگر و مدرس تاب آوری
پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی ایران

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا