سازمان ملی مددکاری اجتماعی جمهوری اسلامی ایران

social-work-2015-1نظر به اهمیت روز افزون صیانت و پاسداری از سلامت اجتماعی و نیاز روز افزون به دریافت و ارائه خدمات مددکاری اجتماعی و نظر به ضرورت برخورداری از وجود سازمانی با مأموریت ذاتی تعریف شده و مستقل و متمرکز در حوزه مسائل اجتماعی که برخوردار از امکان تعامل و همکاری با تمامی قوا و دستگاههای دولتی و بخش های غیر دولتی در صحنه های ملی و بین المللی نیز باشد.
پیشنهاد میگردد تأسیس “سازمان ملی مددکاری اجتماعی جمهوری اسلامی ایران” در محضر پیشکسوتان، اساتید و بزرگان این عرصه در حوزه های مختلف ستادی، دانشگاهی و … مورد بررسی و مطالعه قرار بگیرد.
در این راستا نکات قابل تأمل ذیل یادآور میگردد:
* ارتقاء جایگاه سازمانی مددکاران اجتماعی با توجه مقتضیات زمانی
* یکپارچه سازی مدیریت، حمایت و بهینه سازی خدمات مددکاری اجتماعی در کشور
* تدوین ضوابط و مقررات و دستورالعمل های مرتبط با اهداف مددکاری اجتماعی
* تجمیع و تمرکز در سیاستگذاری، برنامه ریزی و راهبردها
* نظارت هر چه بیشتر و بهتر بر دفاتر متعدد و پراکنده مددکاری در سازمانهای دولتی و غیر دولتی
* رصد و دیده بانی تهدیدات و آسیبهای اجتماعی بصورت کاملاً تخصصی و کاربردی
* مشاوره عالی در تنظیم برنامه های آموزشی و پژوهشی
* ارایه و دفاع از لوایح اجرایی به مسئولین و دستگاههای ذیربط
* هم چنین نظارت و پیگیری مستقیم بر فعالیتهای اجرایی و چگونگی هزینه کرد اعتبارات

و البته دلایل عدیده دیگر که از حوصله این یادداشت خارج و اساساً در این مقطع ضرورتی برای مطرح شدن ندارند.

سازمان ملی مددکاری اجتماعی کشور میتواند زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری باشد و از برکت شورایعالی مددکاری اجتماعی نیز برخوردار باشد. بدیهی است چنین سازمانی میتواند بعنوان عالی ترین مرجع مددکاری اجتماعی دارای جایگاه ویژه ای باشد و بر تمامی فعالیتهای این حوزه نظارت و حکمیت داشته باشد
فعالیت ها و مسئولیت هایی که در اولین ملاحظات میتوان مد نظر قرار داد عبارتند از

* توسعه مدیریت و تصدی همه جانبه بر مددکاری اجتماعی کشور
* مرجعیت و حکمیت تخصصی در حوزه آسیبهای اجتماعی
* نظارت کیفی و کمی بر خدمات ارائه شده در حوزه مددکاری اجتماعی
* انجام و اجرای پروژه های تحقیقاتی و پژوهشی
* ترغیب وتشویق، هدایت و حمایت مشارکت های مردمی و بخش خصوصی
* حمایت از پروژه های پژوهشی و کاربردی
* ساخت و ساماندهی اطلاعات مرتبط با توسعه اهداف مددکاری اجتماعی
* هماهنگی های ستادی و اجرایی بین سازمانی و فرابخشی
انشاا… اساتید، پیشکسوتان و فرهیختگان در صورتی که این پیشنهاد را مفید یافتند تمامی ابعاد و زوایای پیدا و پنهان آن را مورد بررسی قرار خواهند داد.

محمدرضا مقدسی | پژوهشگر و مدرس تاب آوری

پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی ایران

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا