سازمان بهزیستی امروز نیازمند حمایت حاکمیت است

05-3-5مشاور رئیس و مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد سازمان بهزیستی کشور گفت: این نهاد امروز نیازمند حمایت حاکمیت است.

به گزارش وبسایت تخصصی مددکاری اجتماعی ۲۰۱۵  به نقل از روابط عمومی بهزیستی استان سمنان؛ سید حسن موسوی چلک در دیدار با رئیس و پرسنل سازمان بهزیستی استان سمنان با بیان اینکه امروز نیمی ازظرفیت بهزیستی به کارگرفته نمی شود، گفت: سیستم سنتی جوابگوی حجم کار بهزیستی نیست و باید در آن تجدید نظر شود.

وی، ضمن بیان اینکه سازمان بهزیستی با توجه به گستره کاری خود دارای ظرفیت های بسیاری برای خدمت رسانی به مردم جای جای ایران اسلامی است، بیان داشت: متاسفانه سیستم ناکارامد و سنتی کنونی سازمان، باعث شده تا بهزیستی تنها نیمی از ظرفیت توانگری و خدمت رسانی خود را بروز دهد لذا این سیستم نیازمند ارتقاء و تحول است.

موسوی چلک با بیان اینکه مشکلات خدمت رسانی در سیستم سنتی را کاملا می دانم، افزود: بهزیستی امروز نیازمند تحولی بنیادین است چرا که بزرگترین نهاد اجتماعی ایران اسلامی بدون روح پرسشگری، جستجو گری، مطالبه گری، هوشمندانه، آینده نگر و دور اندیش کاری از پیش نمی برد پس باید گفت بهزیستی نیازمند دمیده شدن روح جدید در کالبد خود است.

مشاور رئیس و مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه سیستم اداری کنونی این سازمان عمری ۳۷ ساله دارد، گفت: تغییر این ساختار و تعریف ساختار اداری جدید یکی از مطالبات پرسنل بهزیستی کشور است که این مقوله با توجه به اهمیت رسالت بهزیستی در کشور، مد نظر قرار دارد.

موسوی چلک با اشاره به اهمیت دسترسی به فناوری اطلاعات در عصر دیجیتال، افزود: امروز دیگر نمی توان با سیستم های قدیمی نیازهای مراجعان و امور اداری را پاسخ گفت لذا باید به فناوری تازه و دسترسی آسان به اطلاعات در این نهاد تن داد.

وی افزود: بهزیستی ظرفیت های فراوانی در عرصه های گوناگون دارد که قطعا بهره گیری از فناوری های روز می تواند در شکوفا شدن این ظرفیت ها تاثیر بسزایی داشته باشد.

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد سازمان بهزیستی با بیان اینکه این نهاد امروز نیازمند حمایت حاکمیت است، گفت: بهزیستی امروز متولی سلامت درونی جامعه است و متاسفانه باید پذیرفت که سلامت درونی جامعه در فضای کنونی، حال و روز چندان مناسبی ندارد چرا که معضلات اجتماعی روز به روز در حال افزایش هستند اما امکانات، فضاها و خدمات بهزیستی همچنان با شیوه ۳۷ سال گذشته ادامه حیات می دهند لذا حمایت دولتمردان از این سازمان، امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز است.

موسوی چلک با بیان اینکه تقویت بهزیستی، تقویت پایه های اجتماعی کشور و جامعه است، ابراز داشت: معضلات اجتماعی تا آنجا گسترده شده اند که دیگر روح خدمت رسانی بهزیستی به تنهایی کفایت نمی کند لذا این سازمان باید در کنار این پاسخگویی، روحیه پرسشگری را نیز در خود تقویت کند از سوی دیگر باید گفت برای افزایش پرسشگری باید از ظرفیت های سازمان بهزیستی استفاده بیشتری کرد و همچنین می توان از مشارکت سازمان های غیردولتی برای مطالبه گری استفاده شود.

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا