زیستن با آهنگ تاب آوری

زیستن با آهنگ تاب آوری: زندگی خالی از چالش نیست، گاهی ما خودمان خالق این چالش ها هستیم و گاه نقشی در بروز آنها نداریم.

ذاتا بروز مشکل و چالش مسئله اصلی نیست بلکه چطور با آنها برخورد می کنیم و به آنها واکنش نشان می دهیم مهم است.

سیل، زلزله، جنگ، آتش سوزی، تصادفات، نوسانات بازار ارز، بیکاری، فوت عزیزان، جدایی عاطفی، بیکاری، بیماری و…. چالش های فردی و اجتماعی و اقتصادی اجتناب ناپذیری هستند که زندگی مارا تحت تاثیر خود قرار میدهند.

این حوادث برای همه ممکن است اتفاق بیفتد اما اینکه چرا واکنش ها و طرز برخورد افراد نسبت به آنها یکسان نیست، موضوع اصلی این کتاب است.

مقابله با تغیرات مهم زندگی یا چالش های سخت و دردناک بخش جداناپذیر زندگی است. انسان در طول زندگی با درجاتی از این گونه سختی ها روبه رو می شود.

زیستن با آهنگ تاب آوری
زیستن با آهنگ تاب آوری

صرف نظر از بزرگی یا کوچکی مسئله که خود موضوع مهمی در مواجهه با مشکلات است اما برخی افراد در برابر مشکلات بسیار آسیب پذیر عمل می کنند و به سرعت در هم می شکنند و برخی دیگر آرام، مطمئن، صبور و منطقی با مشکلات دست و پنجه نرم می کنند.

تاب آوری استرس را کم نمی کند، مشکلات زندگی را پاک نمی کند، بلکه به افراد قدرت می دهد تا با مشکلات پیش رو مقابله سالم داشته باشند.

نزدیک به نیم قرن است که واژه تاب آوری توسط هولینگ در سال ۱۹۷۳ مطرح شده و نظریه پردازان زیادی در این مورد نظر داده اند.

فهمیدن ضرورت اینکه تاب آوری افراد چه ارتباطی با برخورد با چالش ها و مشکلاتشان دارد ضرورت بررسی آن را ایجاد می کند.

در کتاب پیش رو تلاش به بیان مفهوم تاب آوری به زبان ساده شده و برای کسب مهارت تاب آوری راهکارهایی ارائه شده است.

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا