رویکرد‌یکپارچه و عملکرد‌مددکاری‌اجتماعی مبتنی بر حقوق

چگونه می توان از یک رویکرد یکپارچه در کار عملی مددکاری اجتماعی برای اجرای موثر رویه مددکاری اجتماعی مبتنی بر حقوق استفاده کرد؟

دو مورد از مهم‌ترین رویکردهای مددکاری اجتماعی، رویکرد یکپارچه و عملکرد مددکاری اجتماعی مبتنی بر حقوق است. در این مطلب، این دو رویکرد، تفاوت ها و نقاط قوت آنها را بررسی خواهیم کرد.

رویکرد یکپارچه و عملکرد مددکاری اجتماعی مبتنی بر حقوق

شیوه های مددکاری اجتماعی در طول سالیان متمادی تکامل یافته است، امروزه مددکاری اجتماعی طیف گسترده ای از رویکردها و راهبردها را در بر می گیرد که برای رفع نیازهای پیچیده و متنوع افراد و جوامع طراحی شده اند. دو مورد از مهم‌ترین رویکردهای مددکاری اجتماعی، رویکرد یکپارچه و عملکرد مددکاری اجتماعی مبتنی بر حقوق است.

در این مطلب، این دو رویکرد، تفاوت ها و نقاط قوت آنها را بررسی خواهیم کرد. همچنین بحث خواهیم کرد که چگونه می توان از یک رویکرد یکپارچه در عملکرد مددکاری اجتماعی برای اجرای موثر رویه مددکاری اجتماعی مبتنی بر حقوق استفاده کرد؟

رویکرد یکپارچه در کار عملی مددکاری اجتماعی چیست؟

رویکرد یکپارچه در کار عملی مددکاری اجتماعی روشی از کار است که مُدل‌های نظری و عملی مختلف را در یک چارچوب منسجم ترکیب می‌کند. این رویکرد تشخیص می دهد که مددکاری اجتماعی یک زمینه پیچیده و چند وجهی است و نظریه ها و شیوه های مختلف می توانند مکمل یکدیگر برای دستیابی به نتایج جامع تر باشند.

یک رویکرد یکپارچه می‌تواند شامل مُدل‌های مختلفی از عملکرد مددکاری اجتماعی همچون: روان پویایی، شناختی- رفتاری، راه‌حل‌مدار و شخص محور باشد. همچنین می‌تواند سایر رشته‌های مرتبط مانند حقوق، اقتصاد و مراقبت‌های بهداشتی را نیز در بر بگیرد.

مفروضات، ارزش ها و اصول مددکاری اجتماعی
رویکرد یکپارچه و عملکرد مددکاری اجتماعی مبتنی بر حقوق

نقطه قوت اولیه یک رویکرد یکپارچه در عملکرد مددکاری اجتماعی، توانایی آن برای رسیدگی به نیازهای منحصر به فرد و پیچیده افراد و جوامع است. مددکاران اجتماعی با ترکیب تئوری‌ها و شیوه‌های مختلف می‌توانند درک دقیق‌تر و جامع‌تری از مسائل گروههای هدف خود ایجاد کنند که این مهم می‌تواند به آنها در ایجاد مداخلات مؤثرتر کمک کند.

مددکاری اجتماعی مبتنی بر حقوق چیست؟

مددکاری اجتماعی مبتنی بر حقوق رویکردی در مددکاری اجتماعی است که بر حقوق افراد و جوامع تأکید دارد. این رویکرد این نکته مهم را به رسمیت می شناسد که: افراد و جوامع حق دسترسی به منابع، خدمات و فرصت هایی را دارند که برای رفاه و توسعه آنها ضروری است. همچنین تشخیص می‌دهد که ساختارها و سیاست‌های اجتماعی می‌توانند از این حقوق حمایت کنند یا آن‌ها را تضعیف کنند.

مددکاری اجتماعی مبتنی بر حقوق مبتنی بر اصول عدالت اجتماعی، حقوق بشر و برابری است. هدف آن توانمندسازی افراد و جوامع از طریق ارتقای مشارکت آنها در فرآیندهای تصمیم گیری و دفاع از حقوق آنهاست.

نقطه قوت اولیه مددکاری اجتماعی مبتنی بر حقوق، توانایی آن در ترویج عدالت و برابری اجتماعی است.

با تمرکز بر حقوق افراد و جوامع، مددکاران اجتماعی می‌توانند برای ایجاد ساختارها و سیاست‌های اجتماعی عادلانه‌تر تلاش کنند که این موضوع می‌تواند به رسیدگی بهتر و مؤثرتر نسبت به مسائل سیستماتیک فقر، تبعیض و حاشیه‌نشینی کمک کند.

رویکرد یکپارچه و کار عملی مددکاری اجتماعی مبتنی بر حقوق

یک رویکرد یکپارچه در عملکرد مددکاری اجتماعی می تواند برای اجرای موثر رویه مددکاری اجتماعی مبتنی بر حقوق استفاده شود.

مددکاران اجتماعی با ترکیب مُدل‌های مختلف نظری و عملی می‌توانند درک دقیق‌تری از ساختارها و سیاست‌های اجتماعی که حقوق افراد و جوامع را حمایت می‌کنند یا تضعیف می‌کنند، توسعه دهند.

رویکرد یکپارچه و عملکرد مددکاری اجتماعی مبتنی بر حقوق
رویکرد یکپارچه و عملکرد مددکاری اجتماعی مبتنی بر حقوق

به عنوان مثال، یک مددکار اجتماعی که از یک رویکرد یکپارچه استفاده می کند، ممکن است مُدل های روان پویشی و شناختی- رفتاری را برای درک نیازهای فردی مراجع ترکیب کند. آنها همچنین ممکن است یک رویکرد مبتنی بر حقوق را برای کمک به مراجع جهت درک حقوق خود و دفاع از آنها در نظر بگیرند.

به طور مشابه، یک مددکار اجتماعی که از یک رویکرد مبتنی بر حقوق استفاده می‌کند، ممکن است یک تحلیل اقتصادی یا سیاستی را برای درک اینکه چگونه ساختارها و سیاست‌های اجتماعی بر حقوق افراد و جوامع تأثیر می‌گذارد، ترکیب نماید.

آنها همچنین ممکن است از یک رویکرد شخص محور برای کار با افراد برای درک اینکه چگونه تجربیات و دیدگاه های آنها تحت تأثیر این ساختارها و سیاست های اجتماعی قرار می گیرد، استفاده کنند.

نتیجه گیری

عمل مددکاری اجتماعی یک حوزه پیچیده و چندوجهی است که به طیف وسیعی از مُدل های نظری و عملی نیاز دارد.

یک رویکرد یکپارچه در عملکرد مددکاری اجتماعی می تواند به مددکاران اجتماعی کمک کند تا درک دقیق تری از مسائل مراجعین خود ایجاد کنند و مداخلات مؤثرتری را توسعه دهند.

رویکرد یکپارچه و عملکرد مددکاری اجتماعی مبتنی بر حقوق
رویکرد یکپارچه و عملکرد مددکاری اجتماعی مبتنی بر حقوق

به طور مشابه، رویکرد مبتنی بر حقوق می تواند با تمرکز بر حقوق افراد و جوامع، عدالت و برابری اجتماعی را ارتقا دهد.

با ترکیب این دو رویکرد، مددکاران اجتماعی می توانند: عدالت و برابری اجتماعی را در عین توجه به نیازهای منحصر به فرد گروههای هدف‌شان ترویج دهند.

رویکرد‌یکپارچه و عملکرد‌مددکاری‌اجتماعی مبتنی بر حقوق

رویکرد یکپارچه و عملکرد مددکاری اجتماعی مبتنی بر حقوق
پایگاه خبری اختصاصی مددکارنیوز

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا