رونمایی از خانه تاب آوری ایرانیان

خانه تاب آوری ایرانیان، مرکزی جهت رشد و توسعه تاب آوری ایرانیان

تاب آوری قلب سلامت و بهترین پیش بینی کننده سلامت روان است.
چرایی پرداختن به بهداشت و بهزیستی روانشناختی، سهم و وظیفه نهادهای دولتی وغیر دولتی در ارتقای سلامت روانی و اجتماعی کاملاً مشخص است.

اما نظربه تنوع و تعدد مخاطرات در حوزه سلامت نکاتی حائز اهمیت، جهت گیری های عام، سیاست گزاری و مسئولیت های همگانی را با جدیت متذکر می گردد که در عرصه توسعه تاب آوری و بهداشت روان همه مسئولیم. (دکتر مقدسی)

_______________________

بدینوسیله به اطلاع می رساند خانه تاب آوری ایرانیان به عنوان مرکزی جهت انجام تحقیقات با محوریت موضوعات تاب آوری، انجام پژوهش های تخصصی متمرکز بر تاب آوری و نیز برگزاری آموزش های تاب آوری به شکلی متفاوت با روشی منحصر به فرد (توأم با ارزیابیِ میزان اثربخشیِ آموزش های انجام شده) حتی بصورت رایگان برای موسسات و سازمانهای مردم نهادِ اجتماع محور، با هدف ترویج و توسعه و نهادینه سازیِ تاب آوری در جامعه، مجددا فعالیت خود را در این حوزه از سر گرفت.

حوزه فعالیت خانه تاب آوری ایرانیان (اولین خبر مربوط به خانه تاب آوری در سایت مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران)، پژوهش محور و آموزش محور خواهد بود.

خانه تاب آوری ایرانیان کجاست؟!

قابل به ذکر است باشگاه تاب آوری ایرانیان مستقر در مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران و خانه تاب آوری ایرانیان به عنوان شاخه ای مستقل در پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی ایران، تحت نظارت و پشتیبانی فنی عملیاتی و تخصصیِ مجموعه رسانه های مددکاری اجتماعی ایرانیان فعال می باشند.

رونمایی از خانه تاب آوری، همزمان با رونمایی از کتاب باشگاه تاب آوری ایرانیان به زودی صورت خواهد پذیرفت.

home-of-resilience.ir

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
منبع
خانه تاب آوری Home of Resilience
دکمه بازگشت به بالا