رونمایی از جلد کتاب تاب‌آوری در دنیای امروز

طرح جلد نهایی شده ششمین کتاب سال رسانه مددکاری اجتماعی ایرانیان رونمایی شد

در روز دوشنبه مورخ سیزدهم آذرماه سال جاری، از طرح جلد نهایی شده ششمین کتاب سال رسانه مددکاری اجتماعی ایرانیان که تحت عنوان کتاب تاب آوری در دنیای امروز رونمایی شد.
رونمایی از جلد کتاب تاب‌آوری در دنیای امروز
رونمایی از جلد کتاب تاب‌آوری در دنیای امروز

رونمایی از جلد کتاب تاب‌آوری در دنیای امروز

به گزارش خبرگزاری مان “مددکاری اجتماعی ایرانیان” از طرح نهایی جلد کتاب تاب‌آوری در دنیای امروز که در واقع ششمین کتاب سال رسانه مددکاری اجتماعی ایرانیان می باشد در حضور جمعی از عوامل اتاق فکر این رسانه در دفتر رسانه مددکاری اجتماعی ایرانیان رونمایی به عمل آمد.

شایان ذکر است کتاب فوق به زودی منتشر خواهد شد و در کلیه پایگاههای مجموعه رسانه های تخصصی مددکاری اجتماعی ایرانیان جهت استفاده علاقمندان حوزه تاب آوری نمایه می گردد.

کاری از روابط عمومی خانه تاب آوری ایرانیان
رونمایی از جلد کتاب تاب آوری در دنیای امروز
مجموعه رسانه های مددکاری اجتماعی ایرانیان

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا