روابط اجتماعی مثبت کلید تاب آوری هستند

عامل اصلی تاب آوری برخورداری از روابط مراقبتی و حمایتی در داخل و خارج از خانواده است

روابط اجتماعی مثبت کلید تاب آوری هستند: داشتن روابط اجتماعی خوب به مثابه یک استراتژی برنده در زندگی است که با بهزیستی روانی و جسمانیِ بیشتر گره خورده است. بنابراین، تعجب آور نیست که روابط اجتماعی در مورد تاب آوری نیز پراهمیت باشد، تا حدی به این دلیل که به ما کمک می کند تا در هنگام درد و رنج، کمتر دچار نگرانی و استرس شویم.

روابط اجتماعی مثبت کلید تاب آوری هستند

عامل اصلی تاب آوری برخورداری از روابط مراقبتی و حمایتی در داخل و خارج از خانواده است
پایگاه خبری اختصاصی مددکار نیوز

داشتن روابط اجتماعی خوب به مثابه یک استراتژی برنده در زندگی است که با بهزیستی روانی و جسمانیِ بیشتر گره خورده است. بنابراین، تعجب آور نیست که روابط اجتماعی در مورد تاب آوری نیز پراهمیت باشد، تا حدی به این دلیل که به ما کمک می کند تا در هنگام درد و رنج، کمتر دچار نگرانی و استرس شویم.

مطالعات جمعیتی در مقیاس بزرگ تر نشان داده است که روابط مثبت در یک دوره از زندگی، افسردگی کمتری را در آینده پیش‌بینی می‌کند. روابط اجتماعی به ویژه برای افراد مسن که ممکن است با کاهش توانایی های شناختی یا چالش های سلامتی مواجه شوند، محافظت کننده است.

راه‌های زیادی برای در نظر گرفتن معنای تاب‌آوری وجود دارد. فریدمن می‌گوید، شکی نیست که روابط اجتماعی برای سلامتی مهم است. “اگر داشتن روابط اجتماعی کم را در مقابل عوامل خطر دیگر مانند سیگار کشیدن و چاقی قرار دهید، عدم ارتباط اجتماعی به همان اندازه یک عامل خطر قوی برای مرگ است.”

دلیل این موضوع ممکن است این باشد که به نظر می رسد روابط اجتماعی خوب به ما کمک می کند تا واکنش های ناشی از استرس را کاهش دهیم، حتی زمانی که آن روابط را به یاد می آوریم.

روابط اجتماعی مثبت کلید تاب آوری هستند
روابط اجتماعی مثبت کلید تاب آوری هستند

در یک مطالعه، همسرانی که به شدت با همسر خود احساس همگامی داشتند، واکنش کمتری نسبت به شوک الکتریکی خفیف نشان دادند. و در مثالی دیگر، لمس مراقبتی از یک کارمند مراقبت های بهداشتی، درد قربانیانِ تصادف را تا شش ماه بعد از آن اتفاق کاهش داد و این موضوع دال بر اهمیت رفتارهای همدلانه در مراقبت از بیمار استنباط می شود.

احساس حمایت

به یاد بیاورید که دیگران چگونه به شما آرامش داده اند

روابط حمایتی همچنین به کسانی که از سوء استفاده در دوران کودکی رنج می برند کمک می کند – به ویژه “روابط حمایتی که باعث ایجاد دلبستگی، راهنمایی، اتحاد قابل اعتماد، یکپارچگی اجتماعی و اطمینان از حفظ شأن و کرامت می شود.” یک مطالعه دیگر نشان داد که آن دسته از کودکانی که از ناراحتی های روانی رنج می بردند (و بستری شدن در بیمارستان ها را تجربه کرده بودند) اگر از روابط اجتماعی و احساس مثبتِ ارتباط با دیگران برخوردار بودند، بعد از سپری شدنِ دوره نوجوانی، به بزرگسالانی سازگارتر تبدیل شدند.

انجمن روانشناسی آمریکا در گزارش تاب آوری خود نوشت: «مطالعات بسیاری نشان می دهد که عامل اصلی تاب آوری برخورداری از روابط مراقبتی و حمایتی در داخل و خارج از خانواده است. روابطی که عشق و اعتماد ایجاد می کند، الگوهایی را ارائه می دهد و تشویق و اطمینان می دهد، به تقویت تاب آوری فرد کمک می کند.»

شاید به همین دلیل است که وقتی دچار مشکل می‌شویم، طبیعتاً به شبکه‌های اجتماعی خود برای کمک نگاه می‌کنیم (خواه حمایت عاطفی ارائه دهند یا صرفاً یک دست یاری دربر داشته باشد.)

روابط اجتماعی مثبت کلید تاب آوری هستند
روابط اجتماعی مثبت کلید تاب آوری هستند

فریدمن می‌گوید: «داشتن دوستانی که می‌توانید با آنها صحبت کنید و نگرانی‌هایتان را با آنها در میان بگذارید، شاید داشتن آنها به شما کمک کند دیدگاهی در مورد موارد مختلف پیدا کنید. دقیقا در  همین نقطه است که روابط اجتماعی می‌توانند مفید واقع گردند.»

 

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا