مجموعه رسانه های مددکاری اجتماعی ایرانیان

بررسی اجمالی عملکرد مجموعه رسانه های مددکاری اجتماعی ایرانیان از زمان بوجود آمدن این رسانه تاکنون

مجموعه رسانه های مددکاری اجتماعی ایرانیان، در قالب سه بخش کاملاً مستقل اما همسو، تحت عناوین ۱- پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی ایران، ۲- مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران و نیز ۳-وبسایت انگلیسی مددکاری اجتماعی ایرانیان در حال فعالیت در حوزه رسانه ای مددکاری اجتماعی ایران می باشد.

چگونگی پیدایش رسانهٔ مددکاری اجتماعی ایرانیان

رسانه مددکاری اجتماعی ایرانیان در زمستان سال ۱۳۹۰ با یک دامنه اینترنتی و چند وبلاگ با موضوعات مددکاری اجتماعی به مدت دو سال و صرفاً با هدف نیازسنجی و آسیب شناسی حوزه رسانه های مددکاری اجتماعی ایران فعالیت خود را آغاز کرد.

در طی این مدت زمان دو ساله فعالیت وبلاگی مددکاری اجتماعی ایرانیان، با تولید محتوای ساده توانست با اکثر قریب به اتفاق رسانه ها و سازمانهای مردم نهاد حوزه های مختلف مددکاری اجتماعی، جامعه معلولین و نیز زیست محیطی ارتباط سازنده ای برقرار نموده و پیوند مجازی متقابل فی مابین ایجاد نماید.

رسانه مددکاری اجتماعی ایرانیان سرانجام پس از دو سال فعالیت اینچنینی در موقعیت یک وبلاگِ مشخص فعال، نهایتاً در فروردین ماه ۱۳۹۲ با فراهم شدنِ یک بستر اینترنتی مستقل به دنیای وب‌سایت‌های اینترنتی کشور نقل مکان نمود.

در همان مقاطع زمانی ابتدایی از فعالیت در قالب یک وبسایت اینترنتی، با همکاری یکی از همیاران قدیمی حوزه رسانه، زیربنای طراحی یک محیط اینترنتی چندوجهی رسانه ای برای حوزه مددکاری اجتماعی ایران با دایره فعالیت در سطح ملی و حتی فراملی طرح ریزی و اجرایی شد.

این وبسایت در روزهای آغازین فعالیت تحت عنوان «وبسایت رسمی مددکاری اجتماعی ایرانیان» نام گرفت و پایگاههای اینترنتی این رسانهٔ نوپا در شبکه های مختلف اجتماعی تحت همین عنوان ایجاد شدند که همگی این پایگاهها با هدف جذب مخاطبین اخبار و اطلاعات مددکاری اجتماعی ایران و جهان، اطلاع رسانی ها را بطور همزمان با سایت صورت می دادند.

ماهیت فعالیتهای رسانه مددکاری اجتماعی ایرانیان

فعالیتهای رسانه مددکاری اجتماعی ایرانیان با حالت انتشار همزمان مطالب در وبسایت و اشتراک گذاری لینک مطالب در شبکه های اجتماعی ادامه داشت تا اینکه پس از کامل شدن یک فرایند آسیب شناسی توسط این رسانه، اولین تحرک رسانه ای این مجموعه نوپا با مشارکت نویسندگانی خوشنام و علاقمند به بوجود آمدنِ تحولات مثبت در حوزه مددکاری اجتماعی ایران مبتنی بر “ضرورت بکارگیری مددکاران اجتماعی متخصص در جایگاههای مددکاری اجتماعی نهادها و سازمانهای دارای این ردیف شغلی” رقم خورد.

تا اینکه در یک رخداد مهم تاریخی در حوزه مددکاری اجتماعی کشور تحت عنوان «کارزار رسانه ای مددکاران اجتماعی ایران به مناسبت ماه جهانی مددکاری اجتماعی سال ۲۰۱۵» فصل جدیدی از تحرکات جامعه مددکاران اجتماعی ایران آغاز شد که تا قبل از وقوع این رویداد اجتماعی بی سابقه بوده است. قابل به ذکر است بلافاصله پس از اجرای اولین کارزار رسانه ای مددکاران اجتماعی، تولید محتوای رسانه ای صورت گرفته در رویداد مذکور، براساس یک ایده در قالب کتاب، چاپ و منتشر گردید و در کتابخانه ملی ایران نیز ثبت شد.

نکتهٔ حائز اهمیت این اتفاق این بود که دقیقاً بر اساس همین تجربه، ایدهٔ حفظ و نشر آثار و دیدگاههای انتشاریافتهٔ مددکاران اجتماعی کشور از طریق پایگاه اینترنتی مددکاری اجتماعی ایرانیان در قالب چاپ و انتشار سالانه کتاب شکل گرفت تا امروز که تنها رسانهٖ مددکاری اجتماعی کشور، منطقه و شاید دنیا باشیم که مطالب اختصاصی آن سالانه کتاب می شود.

در واقع هدف اصلی از این تصمیم حفظ و نشر آثار و دیدگاههای جامعه مددکاران اجتماعی کشور در دایره زمانی مربوطه بوده که تا همین لحظه امتداد داشته است.

کتابهای انتشاریافته توسط رسانه تخصصی مددکاری اجتماعی ایرانیان

۱-کتاب مجموعه یادداشتها و مقالات مددکاران اجتماعی ایران به مناسبت ماه جهانی مددکاری اجتماعی سال ۲۰۱۵

۲-کتاب مجموعه یادداشتها و مقالات کارزار رسانه ای مددکاران اجتماعی ایران با موضوع ضرورت حمایت اجتماعی از معتادین بهبودیافته در سال ۱۳۹۴

۳- کتاب مجموعه یادداشتها و مقالات پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی ایران

۴- کتاب مجموعه یادداشتها و مقالات حرکت رسانه ای نقش فوریتهای اجتماعی در بلایای طبیعی

۵-کتاب باشگاه تاب آوری؛ مشتمل بر مجموعه یادداشتها، مفالات و پژوهش های با محوریت موضوعی تاب آوری

اولین اتاق فکر رسانه ای مددکاران اجتماعی ایران

شایان ذکر با افزایش میزان بازدید کنندگان آنلاین وبسایت مددکاری اجتماعی ایرانیان که پس از اجرای کارزارهای رسانه ای بر اساس مستندات موجود تعداد بیش از یک میلیون نفر بازدیدکننده از یکصد و شصت و هشت کشور دنیا رسیده بود و نیز بوجود آمدن یک فضای نگرشی جدید در جامعه مددکاری اجتماعی ایران بدینگونه که در اذهان عموم مددکاران اجتماعی ایران به عنوان یک پایگاه رسانه ای – دائمی عام المنفعه مددکاران اجتماعی کشور قلمداد گردید که بدون هیچگونه محدودیتی می توانند نقطه نظرات خود را از طریق این رسانه به سمع و نظر مردم (مخاطبین این رسانه) و‌ مسئولین سازمانها و نهادهای مورد نظرشان برسانند، لذا مسئولیتی خطیر از سوی مدیریت این رسانه احساس شد و همین موضوع بهانه ای شد جهت تشکیل تیم تخصصی وبسایت مددکاری اجتماعی ایرانیان که از طریق شناسایی و دعوت از نخبگان و فرهیختگان جوان و با انگیزه حوزهٔ مددکاری اجتماعی کشور با تشکیل اولین اتاق فکررسانه ای مددکاران اجتماعی ایران، با تعقیب هدف مدیریت هرچه بهتر و اصولی تر این رسانهٔ جوان و کاربرمحور محقق گردید.

چگونگی راه اندازی شده مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران

در ادامه این مسیر و با تکرار شدن چند کارزار رسانه ای و نیز چندین تحرکات رسانه ایِ مهم با موضوعات وقت اجتماعی کشور، میزان شناخته شدگیِ این رسانه افزایش یافت و با بیشتر شدن میزان یادداشتها و مقالات تخصصی دریافتی از مخاطبین و دوستان جدید و قدیمیِ این رسانه، نیاز به وجود یک رسانه موازی دیگر با شرایط تسهیل شده جهت انتشار یافتنِ یادداشتها و مقالات مددکاران کشور(منهای فرایند خاص بررسی مطالب تا قبل از این زمان) شد و بدین ترتیب مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران از سال ۱۳۹۳ با یک دامنه اینترنتی مجزا ولی تحت نظارت و پشتیبانی همان تیم تخصصی واحد اولیه فعالیت خود را آغاز نمود.

وبسایت انگلیسی مجموعه رسانه های مددکاری اجتماعی ایرانیان

Iranian Social Workers
Iranian social workers Media

با آغاز سومین کارزار رسانه ای مددکاران اجتماعی ایران که مشابه کارزارهای قبلی با ایده و برنامه ریزی و اجرا توسط وبسایت مددکاری اجتماعی ایرانیان صورت پذیرفت، با مدنظر قراردادن فقدان یک دریچهٔ رسانه ای و خبری اطلاع رسانی به زبان انگلیسی برای مخاطبین و بازدیدکنندگان کشورهای مختلف (که با جستجوی اینترنتی مددکاری اجتماعی در ایران) جستجوهایشان به این سایت ختم می شد و اطلاع یافتنِ تیم تخصصی این سایت از میزان کمی و کیفی بازدیدهای آنلاین از سایر کشورها، بدین ترتیب صرفاً با هدف حفاظت از شأن و کرامت و جایگاه وزین حوزهٔ مددکاری اجتماعی ایران و به نمایش گذاردن توانمندی‌های جامعه مددکاران اجتماعی کشور، بخش انگلیسیِ وبسایت مددکاری اجتماعی ایرانیان در قالب یک شاخهٔ مجزا ایجاد شد و همین اتفاق بهانه ای شد جهت اجرای سومین کارزار رسانه ای مددکاران اجتماعی ایران (با موضوع ضرورت حمایت های اجتماعی از بهبودیافتگان اعتیاد) و نیز انتشار کتاب کارزار مذکور به دو زبان فارسی و انگلیسی.

لازم به ذکر است از همان زمان تاکنون، اطلاع رسانی ها و انتشار یادداشتها و مقالات مددکاران اجتماعی کشور در این رسانه‌ (بنابرتشخیص و انتخاب تیم تخصصی این رسانه و البته تمایل نویسندگان)، هم بصورت فارسی و هم انگلیسی بطور همزمان صورت می پذیرد.

مجموعه رسانه های تخصصی مددکاری اجتماعی ایرانیان در حال حاضر

مجموعه رسانه های مددکاری اجتماعی ایرانیاندر حال حاضر مجموعه رسانه های مددکاری اجتماعی ایرانیان، در قالب سه بخش کاملاً مستقل اما همسو، تحت عناوین ۱- پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی ایران، ۲- مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران و نیز ۳-وبسایت انگلیسی مددکاری اجتماعی ایرانیان در حال فعالیت در حوزه رسانه ای مددکاری اجتماعی ایران می باشد.

بنیانگذار رسانهٔ تخصصی – مردمی مددکاری اجتماعی ایرانیان، آقای جواد طلسچی یکتا می باشند و کلیه هزینه های حفظ و نگهداری این رسانه از آغاز فعالیت آن که بسیار ناچیز و سالانه بوده تا به امروز که هزینه های نگهداری آن بسیار قابل توجه می باشد توسط ایشان مدیریت می گردد.

تا این لحظه تعداد پنج کتاب از محتوای اختصاصی این رسانه در قالب کتابهای سال این پایگاه اینترنتی با عناوینِ موضوعیِ متنوع چاپ و نشر گردیده است و همگی کتابهای انتشاریافته از سوی این رسانه، در کتابخانه ملی ایران ثبت گردیده اند.

فعالیت پررنگ سالهای اخیر این رسانه در حوزه تاب آوری در ابعاد مختلف بوده است که در قالب تأسیس و راه اندازی (خانه تاب آوری) به عنوان شاخه ای از پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی ایران و نیز (باشگاه تاب آوری) بعنوان شاخه ای فعال در مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران بوده و می باشد که به موازات سایر فعالیتهای این رسانه  در ابعاد مختلف پژوهش های مددکاری اجتماعی، واکاوی های مسائل اجتماعی کشور و اجرای پروژه های خبری رسانه ای صورت می پذیرد.

رسانه مددکاری اجتماعی ایرانیان یک سازمان رسانه‌ای مستقل است و به هیچ نهاد دولتی و غیردولتی وابسته نمی‌باشد.

 

معرفی بنیانگذار رسانه مددکاری اجتماعی ایرانیان

در این مطلب به طور مختصر مفید به بیوگرافی دکتر جواد طلسچی یکتا، مدیر و موسس خانه تاب آوری ایرانیان می پردازیم.

جواد طلسچی یکتا؛ مدیر و موسس خانه تاب آوری

جواد طلسچی یکتا، متولد ۱۳۵۷/۷/۲۰ ساکن شهرستان بندرانزلی، در سال ۱۳۸۱ بلافاصله پس از فارغ التحصیلی از رشته مددکاری اجتماعی، در قالب خدمت سربازی بعنوان لیسانس وظیفه مسئول بنداطفال زندان بندرانزلی شد و به مدت دو سال مددکار اجتماعی زندان بندرانزلی بوده اند و تجارب بسیار مهمی در این دوران کسب نمودند.

وی پس از اتمام دوره سربازی در کشور ارمنستان به تحصیل در رشته های تحصیلی موسیقی کلاسیک و نیز روانشناسی به شکل آکادمیک پرداختند.

تأسیس کلینیک مددکاری اجتماعی

پس از بازگشت به ایران با تأسیس کلینیک مددکاری اجتماعی معراج با مجوز سازمان بهزیستی به طور مستقیم و میدانی به امور تخصصی مددکاری اجتماعی عمدتاً در شاخه های توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و نیز فرزندان بی سرپرست و بد سرپرست سازمان بهزیستی و همچنین اجرای طرح های مختلف در زمینه پیشگیری و مقابله با آسیب های اجتماعی پرداختند.

تأسیس وبسایت جامع مددکاری اجتماعی

از سال ۱۳۹۰ به موازات فعالیتهای عملیاتی و میدانی در حوزه مددکاری اجتماعی، پس از یک دوره شش ماهه نیازسنجی از وضعیت فضای رسانه ای و مجازی مددکاری اجتماعی کشور، در صدد تأسیس وبسایت جامع مددکاری اجتماعی برآمدند و لذا با همفکری تعدادی از دوستان و نزدیکان این حوزه، زیر ساخت های لازم جهت تأسیس و راه اندازی وبسایت رسمی مددکاری اجتماعی ایرانیان را ایجاد نمودند و در نهایت در سال ۱۳۹۲ به شکل رسمی این رسانه جامع را با گستره پوشش رسانه ای ملی و فراملی ایجاد نمودند.

کارزارهای رسانه ای، وبسایت انگلیسی

پس از مدت کمی با اجرای چند کارزار رسانه ای با موضوعات متنوع اجتماعی در سطح کشور کاملاَ شناخته شدند بطوری که روزانه چند صد آی پی مختلف این رسانه را رصد می نمودند. پس از مدتی با توجه به خلاء روابط بین المللی که در این رسانه احساس شد لذا زمینه های لازم جهت ایجاد بخش انگلیسی این وبسایت فراهم گردید و لذا وبسایت انگلیسی مددکاری اجتماعی ایرانیان نیز از سال ۲۰۱۵ فعالیت خود را با همراهی پایگاههای متعدد در شبکه های اجتماعی مختلف آغاز نمودند.

قابل به ذکر است بر اساس تصمیمات تیم تخصصی این رسانه (مددکاری اجتماعی ایرانیان) قرار بر ثبت مطالب و تولید محتوای اختصاصی این رسانه بصورت کتاب به شکل سالانه تحت عنوان کتاب سال پایگاه شد لذا تاکنون طی ۱۱ سال فعالیت این رسانه، تعداد ۵ کتاب از محتوای تخصصی آن به صورت سالانه به چاپ رسیده است که همگی کتابهای در کتابخانه ملی ایران ثبت گردیده اند.

تأسیس خانه و باشگاه تاب آوری ایرانیان

قابل به ذکر است باتوجه به اهمیت مبحث تاب آوری، به موازات پرداختن این رسانه به مطالب تخصصی مددکاری اجتماعی در حوزه های مختلف، لذا مطالعه و پژوهش در خصوص مبحث مهم و نوین تاب آوری در حوزه های مختلفی همچون زنان، کودکان و نوجوانان، مدرسه، بیماران خاص و سایر موضوعات در دستور کار این رسانه قرار گرفت. با سوق یافتن رسانه مددکاری اجتماعی ایرانیان به سمت و سوی تولید محتوای تخصصی در حوزه تاب آوری، برنامه ریزی هایی جهت ایجاد پایگاههای مستقل با کاربری متمرکز بر موضوعات تاب آوی در دستور کار تیم تخصصی این رسانه قرار گرفت لذا پایگاه تخصصی خانه تاب آوری ایرانیان به شکل رسمی از سال ۱۳۹۳ به عنوان یکی از زیر شاخه های این رسانه (مددکاری اجتماعی ایرانیان) فعالیت خود را آغاز کرد و آقای جواد طلسچی یکتا از ان پس به عنوان مدیر و موسس خانه تاب آوری ایرانیان نیز در بین موسسات و نهادهای دولتی و غیردولتی فعال در حوزه اجتماعی و روانشناختی کشور شناخته شدند.

تأسیس باشگاه تاب آوری ایرانیان

دیری نپایید که با توجه به گستردگی فعالیتهای تخصصی در حوزه تاب آوری، به پیشنهاد ایشان باشگاه تاب آوری ایرانیان نیز به عنوان زیر شاخه مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران که یکی از زیر مجموعه های مهم رسانه مددکاری اجتماعی ایرانیان می باشد ایجاد گردید که عملاً فعالیت های قابل توجهی در عرصه آموزش در سطوح مختلف استانی تا کشوری در حوزه آموزش تاب آوری در کارنامه آن به ثبت رسیده است.

سوابق تدریس در کارگاههای تاب آوری

تدریس در کارگاههای آموزش تاب آوری توسط دکتر جواد طلسچی یکتا، برای دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاههای علوم پزشکی شهید بهشتی، خوارزمی، علامه طباطبایی و دانشگاه گیلان در کارنامه ایشان و البته با مشارکت و مدیریت اجراییِ باشگاه تاب آوری ایرانیان به ثبت رسیده است.

تحصیلات تکمیلی

قابل به ذکر است ایشان با توجه به زمینه های تحصیلاتی در حوزه های مددکاری اجتماعی و سپس روانشناسی بالینی، علاقه وافری به موضوع کوچینگ داشتند لذا از سال ۱۳۹۷ به مطالعات راهبردی در این عرصه روی آوردند و در سال ۱۳۹۹ موفق به اخذ مدرک دکتری در رشته مدیریت راهبردی و سازمانی کوچینگ گردیدند.

مدیر ارزش آفرین کشور

مدیر و موسس خانه تاب آوری ایرانیان در سال ۱۳۹۷ به واسطه کلیه تلاشها و فعالیتهای تخصصی چندین ساله در حوزه های مختلف مددکاری اجتماعی و تاب آوری، در نخستین جشنواره جایزه ملی آرمان برتر که در مورخ ۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۷ در سالن شهید عضدی دانشگاه پیام نور برگزار شد، بعنوان مدیر ارزش آفرین کشور انتخاب شدند و مورد تقدیر قرار گرفتند.

کتاب های منتشر شده

تاکنون تعداد هشت کتاب به همت ایشان منتشر گردیده است که تعداد پنج مورد از کتابها به همت ایشان از محتوای تخصصی رسانه مددکاری اجتماعی ایرانیان تهیه و گردآوری شده است و همچنین تعداد ۳ کتاب دیگر نیز شامل یک کتاب تألیفی با عنوان “کار عملی در مددکاری اجتماعی” و دو کتاب دیگر با عناوین موضوعی پروژه بین المللی تاب آوری و نیز کتاب راهنمای اقدام در تاب آوری، با مشارکت ایشان به عنوان یکی از دو مترجمین کتابهای مذکور بوده است.

همکاری با رسانه ها

مدیر و موسس خانه تاب آوری ایرانیان طی سالهای اخیر با وبسایتها و خبرگزاری های مختلفی همکاری داشته است. ایشان ضمن همکاری با رسانه های متعدد در زمینه تهیه مصاحبه های خبری (در نقش مصاحبه شونده)، در زمینه تولید محتوای تخصصی در حوزه های مختلف اجتماعی، روانشناختی و تاب آوری نیز فعالیت های درخور توجهی داشته اند بطوریکه طی سالهای اخیر بیش از یکصد یادداشت و مقاله تخصصی از ایشان در رسانه های مختلف همچون مهر، ایسنا، ایرنا، سلامت نیوز، مرور و سایر رسانه ها منتشر شده است. دکتر جواد طلسچی یکتا گزارشگر رسمی خبرگزاری سلامت نیوز نیر می باشند.

مجموعه رسانه های تخصصی مددکاری اجتماعی ایرانیان کجاست؟

مجموعه رسانه های تخصصی مددکاری اجتماعی ایرانیان

گالری تصاویر

روابط عمومی مجموعه رسانه های تخصصی مددکاری اجتماعی ایرانیان

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
گردآوری و ترجمه توسط
تیم تخصصی باشگاه مددکاری اجتماعی ایرانیان
دکمه بازگشت به بالا