راهکارهای تخلیه فشار روانی و عاطفی ناشی از مشاوره و کار با آسیب دیدگان

photo_2016-03-09_10-15-30وبسایت تخصصی مددکاری اجتماعی ۲۰۱۵ : راهکارهای تخلیه فشار روانی و عاطفی ناشی از مشاوره و کار با آسیب دیدگان

– گرفتن مشاوره های حمایتی، هر ماه یک جلسه
– ماهی یک سفر تفریحی با خانواده
– فراهم کردن فضای شاد و عاطفی روزانه در درون خانواده
– گپ زدن دوستانه و تخصصی با همکاران
– در صورت امکان برگزاری سفرهای تفریحی، نهار دسته جمعی، رفتن در دل طبیعت با جمع دوستان و همکاران، که می تواند در هر استانی کانون کلینیک ها با اخذ مبلغی از اعضا نسبت به برگزاری این جلسات اقدام نماید.
– همراهی با مدیتیشن، یوگا و ورزش
– تلاش در جهت مرزبندی بین کار با زندگی شخصی. بدین معنی که استرس ها و اضطراب های ناشی از کار را بعد از پایان کار، به کناری بگذاریم.
– کنترل افکار منفی و مثبت اندیشی

جبارزاده | مددکار اجتماعی

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا