راهبردهای تاب آوری در جامعه

راهبردهای تاب آوری در جامعه

جواد طلسچی یکتا؛ مددکار اجتماعی، دکتری مدیریت کسب و کار و مدیر تیم تخصصی مددکاری اجتماعی در انجمن ازدواج و خانواده کشور

راهبردهای تاب آوری در جامعه

باشگاه تاب آوری: تعدادی از کشورها راهبردها یا چارچوب های تاب آوری در جامعه شان را منتشر کرده اند که در این متن به طور خلاصه نگاهی به ابعاد کلیدی این رویکرد های منتخب شده است.

بریتانیا
ارتقای تاب آوری در جامعه در بریتانیا بخشی از راهبرد امنیت ملی است که در آن طیف وسیعی از گروه ها همچون بخش خدمات اورژانس، دولت مرکزی و محلی، موسسات و بنگاه های بازرگانی ، انجمن ها و افراد عادی در جامعه نقش کلیدی دارند.

رویکرد ارتقاء و حمایت از تاب آوری جامعه ، واگذاری مسئولیت به پاسخ دهنگان اورژانس محلی، خصوصا به برنامه ریزان اورژانس محلی توصیه شده است که به بررسی نیازهای جامعه پرداخته و اعضای جامعه را زمان ساخت و ارائه خدمات به آن ها درگیر سازند. همچنین بر همکاری نزدیک با بخش های خصوصی و داوطلب تاکید می شود.

سیستم دولت اسکاتلند نیز از رویکرد ایجاد تاب آوری در سطح جامعه بر مبنای پیشرفت جامعه حمایت می کند که به صورت آماده سازی افراد و گروه ها به کمک دانش و مهارت های لازم برای تاثیر گذاری بر تغییر جوامعشان از طریق فرآیند تعامل، آموزش، توانمندسازی و ترغیب سازی می باشد.

نیوزلند
نیوزلند در فوریه ۲۰۱۱ یکی از بدترین بلایا که زلزله ای در منطقه کرایست چِرچ بود ، را تجربه کرد. آسیب جمعی این حادثه، نیاز به آماده سازی جامعه برای حوادث آتی را برجسته کرد. راهبرد ملی تاب آوری در برابر بلایا با هدف ایجاد تاب آوری در تمامی بخش های جامعه در ۱۰ آوریل ۲۰۱۹ به مورد اجرا گذاشته شد. این راهبرد نیازمند رویکردی مشارکت گونه بین دولت مرکزی و محلی، ذی نفعان مربوطه، و عموم جامعه است. یکی از سه اولویت کلیدی: فراهم کردن، توانمندسازی و حمایت از تاب آوری اجتماعی است. (وزارت دفاع مدتی و مدیریت اضطراری)

شش هدف اصلی تحت این اولویت به صورت زیر خلاصه شده است:
-توانمندسازی افراد، خانواده ها، سازمان ها و موسسات تجاری برای ایجاد تاب آوری شان
-ایجاد محیطی برای ارتباط اجتماعی که فرهنگ کمک متقابل را تقویت می کند
برای ایجاد تاب آوری، در پیش گرفتن رویکرد کل شهر/ ناحیه/ منطقه
-پرداختن به ظرفیت ها و کفایت سیستم های زیرساختی حساس و حیاتی
-به کارگیری رویکردی راهبردی و تاب آورانه جهت برنامه ریزی پیرامون بهبودی برای بهتر سازی شرایط جامعه
-شناسایی اهمیت فرهنگ در ایجاد تاب آوری و فراهم ساختن شرایط و توانمندسازی مشارکت فرهنگ های مختلف
برای مثال شهر/ ناحیه : راهبرد دفتر مدیریت اضطراری منطقه ولینگتون، که در مرکز آن ، شبکه های اجتماعی به چالش های روزانه آن می پردازند.

استرالیا
در سال ۲۰۱۳ استرالیا راهبردی ملی برای تاب آوری در برابر بلایا را ضمن تاکید بر مسئولیت پذیری جمعی برای تاب آوری اتخاذ کرد: دولت در تمامی سطوح، موسسات تجاری، سازمان های مردم نهاد، داوطلبین و عموم مردم.
راهبرد ملی – با توجه به اولویت هر جامعه – ، نقش تغییرات آب و هوایی را به

عنوان چالش اساسی امنیت ملی عنوان کرد. خصوصیات مشترک بین جوامع، افراد و سازمان های تاب آور در مقابل بلایا را در زیر فهرست کرده ایم:
عملکرد خوب تحت فشار
سازگاری موفق
خود اتکایی
ظرفیت اجتماعی

تاکید بر روی آموزش پیرامون خطرات، مشارکت، راهبری، و توانمندسازی افراد و جوامع برای قبول مسئولیت می باشد. انعطاف پذیری و سازگاری بیشتر در خدمات اورژانسی و جوامع، جهت افزایش تاب آوری شناخته می شود. این موضوع نیاز به تغییر رفتار خدمات اورژانسی برای وسعت بخشیدن به کارشان با تعامل نزدیکتر با جامعه دارد. در گزارشی پیرامون اجرای سیاست تاب آوری در برابر بلایا در استرالیا مشاهده شد که میزان هزینه ای که برای بهبودی پس از حادثه در نظر گرفته شده بوده ۱۰ برابرِ میزان هزینه ای بود که برای پیشگیری و کاهش خطر تخصیص داده بودند. در اینجا آموزش و پیشگیری راهبردی مفید تر برای تاب آوری اجتماعی خواهد بود.

منابع:
Cabinet Office (2019) Community Resilience Development Framework [online]. available from https://www.gov.uk/government/publications/community-resilience-development-framework [17 March 2020]

Scottish Government (2013) Building Community Resilience: Scottish Guidance On Community Resilience [online]. available from https://www2.gov.scot/Publications/2013/04/2901 [19 August 2019] Council of Australian Governments (2011) National Strategy for Disaster Resilience [online]. available from https://knowledge.aidr.org.au/resources/national-strategy-for-disaster-resilience/ [19 August 2019]

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
گردآوری و ترجمه توسط
باشگاه تاب آوری Resilience Club
دکمه بازگشت به بالا