رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران: کودکان کار، خشونت روانی را تجربه می کنند

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران گفت: تمام کودکان کار به نوعی خشونت های روانی و عاطفی را تجربه می کنند که این خشونت ها در قالب ترحم، تنفر و نگاه بزهکارانه به آنان نمود پیدا می کند.
به گزارش مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران به نقل از ایرنا؛ سیدحسن موسوی چلک روز شنبه در گفت و گویی تصریح کرد: حتی اگر کودکان کار از آزارهای جسمی در امان باشند مورد خشونت های روانی و عاطفی قرار می گیرند.
وی افزود: خشونت از جمله آسیب های اجتماعی به شمار می رود که دارای انواع مختلفی از جمله خشونت های جنسی یا روانی است و کودکان کار در معرض اینگونه خشونت ها قرار دارند بنابراین مسئولان، مردم خیر یا موسسه های خیریه که با این کودکان سر و کار دارند باید آموزش های لازم برای پیشگیری از این خشونت ها را به کودکان بدهند.
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران گفت : کودکان کار باید یاد بگیرند که اگر در معرض تهدید تعرض باشند باید به اورژانس اجتماعی با شماره تلفن ۱۲۳ ، تماس بگیرند و از مددکاران اجتماعی کمک بخواهند.
چلک افزود: آموزش ها باید متناسب با شرایط جسمی و جنسی کودکان باشد.
وی یادآور شد: طبق تعریف قانون کار، کودکانی که از سن ۱۵ تا ۱۸ سالگی کار می کنند به آنان کودک کار اطلاق می شود هرچند ممکن است کودکان کمتر از این سن نیز وادار به کار شوند که برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی برای این گروه از کودکان، ‘آموزش’ ، محوری ترین بخش کار است.
وی تاکید کرد: لازم است مصادیق آزار جنسی و راه های پیشگیری از آن به کودکان کار ، آموزش داده شود.
چلک با اشاره به ضعف نظام تامین اجتماعی در کشور و کافی نبودن اعتبارات تامین اجتماعی برای افراد نیازمند جهت گذران زندگی گفت : برخی از این کودکان همراه خانواده خود کار می کنند.
وی افزود: در هیچ کجای دنیا ، سیستم جمع آوری کودکان کار وجود ندارد بلکه شرایطی برای آنان فراهم می شود تا بتوانند در ساعاتی از روز درس بخوانند یا از خدمات بهداشتی و درمانی بهره مند شده و امنیت داشته باشند.
وی تاکید کرد: حذف کودکان کار امکان پذیر نیست چراکه با سختگیری در زمینه کودکان کار آنان به مشاغل زیرزمینی رو خواهند آورد و دیگر دسترسی به آنها سخت خواهد شد.

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا