رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران اعلام کرد: تدوین برنامه‌ پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در سکونت‌گاه‌های غیررسمی

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به برگزاری همایش سلامت اجتماعی گفت: براساس برنامه ششم توسعه، تدوین برنامه‌های ارتقای سلامت اجتماعی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی با رویکرد توسعه سکونتگاه‌های غیررسمی دنبال می شود.

به گزارش مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی سید حسن موسوی چلک گفت: امروزه نگاه به سلامت از سلامت جسمی یا نداشتن بیماری فرانر رفته است و ابعاد مختلف سلانت از جملع جسمی، روانی واجتماعی و در برخی منابع بعد معنوی سلامت مد نظر قرار می گیرد.

وی ادامه داد: موضوعی که تا قبل از برنامه ششم توسعه وتصویت قانون احکام دایمی برنمامه توسعه در سال ۹۵ در سیاستگذاری هتای اجتماعی و کلان کشور مورد غفلت قرار گرفته بود که در دو قانون مذکور این موضوع به تصویب رسیده است.

موسوی در ادامه تاکید کرد: در جزء ۸ ماده ۵۷ احکام دائمی برنامه های توسعه «سازمان بهزیستی کشور متولی سلامت اجتماعی با رویکرد پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و مداخله در بحران های اجتماعی ، ارائه خدمات حمایتی و توانبخشی به کلیه معلولان ، مددجویان و گروههای آسیب پذیر از قبیل زنان، کودکان ، سالمندان نیازمند جامعه» تعیین شده است که با توجه به وظایف این سازمان انتخاب و مصوبه خوبی است.

وی تصریح کرد: همچنین در جزء ۳ بند ج ماده ۹۵ برنامه ششم توسعه کشور «تدوین برنامه های ارتقاء سلامت اجتماعی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی با رویکرد توسعه محلی (در سکونتگاه های غیررسمی) و بازنگری و اصلاح سیاست های اجتماعی به منظور پیشگیری از جدایی گزینی گروه های فرودست در فضاهای شهری» تصویب شده وحتی جزء ۴ بند ج ماده ۹۵ برنامه ششم به استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در این زمینه توجه شده است و «ارائه تسهیلات تشویقی به بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در برنامه های سلامت اجتماعی برای سکونت گاه های رسمی، محله ای و غیررسمی با رویکرد ترویج مسئولیت اجتماعی» مورد تاکید قرار گرفته است.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در ادامه اشاره کرد: به منظور تبیین این وظایف و افزایش زمینه های مطالبه گری اجتماعی همایش سلامت اجتماعی وضرورت آن در جامعه با همکاری بهزیستی استان تهران سه شنبه ۳مردادماه سال جاری از ساعت ۹ صبح لغایت ۱۲ در محل بهزیستی استان تهران برگزار می شود.

موسوی چلک در خصوص محورهای همایش اضافه کرد: رویکرد های سلامت اجتماعی، تحلیل وضعیت اجتماعی کشور از منظر سلامت اجتماعی، سلامت اجتماعی و توانبخشی اجتماعی، سلامت اجتماعی و امنیت اجتماعی پایدار، سلامت اجتماعی و نشاط اجتماعی، سلامت اجتماعی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی، سلامت اجتماعی و مددکاری اجتماعی، سلامت اجتماعی و سکونتگاه های غیر رسمی محور های این همایش هستند.

منبع: فارس

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا