دکتر موسوی چلک: ظهور تکنولوژی های جدید در جامعه و تأثیر آن بر نسل جوان، آسیب های اجتماعی را از شکل سنتی به سمت آسیب های نوپدید سوق داده است

%d9%85%d9%88%d8%b3%d9%88%db%8c555به گفته موسوی چلک، ظهور تکنولوژی های جدید در جامعه و تاثیر آن بر نسل جوان، آسیب های اجتماعی را از شکل سنتی به سمت آسیب های نوپدید سوق داده است.

به گزارش مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران؛ سید حسین موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به ظهور و بروز آسیب های اجتماعی مختلف در جوامع امروزی می گوید: به دلیل ماهیت آسیب های اجتماعی، معمولا شاهد ظهور و بروز آسیب های اجتماعی جدید در جوامع و زمان های مختلف هستیم؛ آسیب های نوپدیدی که امروزه بر پایه تکنولوژی پیش می روند و با گسترش فضای مجازی و آسیب های وابسته به آن می توان آینده نگران کننده ای را در خصوص افزایش آسیب های نوپدید در جامعه متصور بود.
وی دامنه گسترش آسیب های اجتماعی نوپدید را در دو حوزه فضای مجازی و اعتیاد به مواد مخدر شیمیایی و صنعتی می داند و می گوید: در زمینه اعتیاد، هر روز شاهد ظهور و بروز یک ماده مخدر صنعتی و شیمیایی جدید هستیم. علت گرایش جوانان به این نوع از مواد مخدر، آسان بودن مصرف آن، نداشتن بو و اثرات قوی این مواد است.
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران دیگر آسیب نوپدید در فضای اجتماعی ایران را آسیب های ناشی از فضای مجازی در گروههای سنی مختلف می داند و معتقد است: آسیب های اجتماعی ناشی از گسترش فضای مجازی در گروه های سنی مختلف، متفاوت است.
این مقام مسئول، کاهش سن افراد درگیر با آسیب های اجتماعی و زنانه تر شدن آسیب ها را مهمترین معضل پیش روی سازمان های مسئول در مقوله آسیب های اجتماعی و برنامه ریزان کلان کشوری می داند، چراکه با زنانه تر شدن آسیب های اجتماعی و کاهش سن درگیر شدن با این آسیب ها، دختران جامعه بیش از پیش درگیر آسیب های اجتماعی خواهند شد.
به گفته رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، این اتفاقات درحالی است که حتی در زمان دفاع مقدس نیز که کشور درگیر جنگ بود آسیب های اجتماعی از نرخ رشد به مراتب کمتری برخوردار بود.
وی اصلی ترین دلیل گسترش آسیب های اجتماعی نوپدید در جامعه و از همه مهمتر کاهش سن درگیری با آن و زنانه تر شدن آسیب ها را ناشی از نبود فرهنگ درست شاد بودن و همچنین مشکلات اقتصادی می داند و میگوید: کوتاهی مسئولان در هویت بخشی به جامعه جوان باعث شده تا هویت فرهنگی جامعه دچار تزلزل شود و جامعه از هویت ایرانی و اسلامی خود دور شود.
اما اینکه چگونه می توان جلوی رشد آسیب های اجتماعی نوپدید و دامنه درگیری آحاد جامعه با این دست آسیب ها را گرفت، سوالی است که موسوی چلک در پاسخ به آن می گوید: خوشبختانه تا جاییکه دلتان بخواهد در کشور شورای عالی داریم، از شورای عالی فضای مجازی گرفته تا شورای عالی انقلاب فرهنگی و …؛ لذا باید توجه داشت که مشکلات ما نبود ساختار مناسب نیست بلکه مشکل از آنجا نشات می گیرد که تصمیمات در کشور بدون توجه به آثار اجتماعی آن اتخاذ می شود. یعنی بسیاری از این آسیب ها از تصمیمات غلط در سایر حوزه ها مانند اقتصاد و فرهنگ ناشی شده و در جامعه تسری می یابد.
منبع: مشرق

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا