دکتر موسوی چلک: حقوق شهروندی مستلزم داشتن یک زندگی با کیفیت است و جدی گرفتن حقوق شهروندی محصول وضعیتی است که در آن همه افراد جامعه دیده شوند

موسوی چلکرئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: حقوق شهروندی در ایران آن طور که باید جدی گرفته نمی شود و علت این امر این است که که افراد جامعه ما نسبت به حقوق شهروندی خوداشرافیت ندارند.

به گزارش مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران؛ سیدحسن موسوی چلک در همایش بهسازی سازمانی بهزیستی استان زنجان افزود: پیگیری موضوع حقوق شهروندی برای سازمان بهزیستی به عنوان سازمانی که با اقشار خاصی سر و کار دارد باید جزو اولویت های بسیار مهم مد نظر قرار گیرد.

وی اظهار کرد: کلینیک مددکاری اجتماعی در ۱۲ استان کشور راه اندازی شده است و باید به سمت حقوق شهروندی برویم و این مهم باید در کشور جدی گرفته شود.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: متاسفانه در کشور مردم به حقوق خودشان اشرافیت ندارند و اطلاعات افراد نسبت به قانون اساسی بسیار محدود است.

موسوی چلک تاکید کرد: باید حقوق شهروندی به جامعه هدف معرفی شود ولی متاسفانه تاکنون این مهم در جامعه مورد غفلت واقع شده است و حقوق شهروندی در جای جای سازمان مشهود است و باید این مهم فراهم شود تا جامعه ای سالم داشته باشیم.

وی گفت: حقوق شهروندی در ایران آن طور که باید جدی گرفته نمی شود و این امر دلایل مختلفی دارد که یکی از آن ها این است که افراد جامعه ما نسبت به حقوق شهروندی خود اشراف لازم را ندارند و آگاهی و اطلاعاتشان در این خصوص محدود است.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران به ضرورت مطالبه گری برای حقوق شهروندی اشاره کرد و افزود: برخی موارد حقوق شهروندی در جامعه جدی گرفته می شود ولی در جاهایی که حقوق شهروندی با حقوق اجتماعی مرتبط می شود، متاسفانه  عملکرد خوب نبوده است.

موسوی چلک گفت: حقوق شهروندی مستلزم داشتن یک زندگی با کیفیت است وجدی گرفتن حقوق شهروندی محصول وضعیتی است که در آن همه افراد جامعه دیده شوند.

وی از وجود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار زن سرپرست خانوار در کشورخبر داد و گفت: بالای ۸۰ درصد کودکانی به بهزیستی سپرده می شوند بدسرپرست هستندو این امر نشان می دهد که ما در زمینه مددکاری اجتماعی خوب نتوانستیم عمل کنیم.

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد سازمان بهزیستی کشور به ظرفیت سازمان های مردم نهاد و شرکای اجتماعی سازمان بهزیستی درراستای پیگیری حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: وجود ۱۵ میلیون پرونده در محاکم قضایی کشور نشان می دهد که ما نتوانسته ایم  با مردم مدارای اجتماعی داشته باشیم  و از ظرفیت دینی و ارزشهای اسلامی جامعه برای بهبود شرایط اجتماعی استفاده کنیم.

موسوی چلک افزود: ورودی بالای زندانیان اصلا خوب نیست و این امر ضعف در مددکاری اجتماعی را نشان می دهد و این که از ظرفیت ها به خوبی استفاده نکردیم و ما در مجموع وضعیت خوبی از بابت  حقوق اجتماعی در کشور نداریم.

وی مبنای نظارت را شهرستان ها اعلام کردو افزود: باید نظارت لازم  انجام گیرد و حقوق شهروندی مردم مورد غفلت واقع نشود.

مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد سازمان بهزیستی  کشور افزود: نظارت مردم بر مردم، نظارت سازمانهای غیر نهاد بر سازمان بهزیستی،نظارت نخبگان بر سازمان جزو برنامه اجرایی سازمان بهزیستی کشور است و باید ظرفیت ها ی بالفعل و باقوه به کار گرفته شود تا حق مردم موردغفلت واقع نشود.

موسوی چلک افزود:پاسخگویی مبنای کار در سازمان است و نظام عملکرد اجرا شده است و در ارزیابی ها این سازمان رتبه خوبی را دارد.

منبع: مهر

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا