دکتر فاطمه دانشور: جمع آوری کودکان کار راه حل نیست

دانشور234342در حالی که جمع آوری متکدیان از سطح شهر تهران وارد فاز تازه ای شده است، اظهار نظر ها درباره این مساله نیز افزایش داشته است، چنانکه روز گذشته علاوه بر اینکه استاندار تهران اظهار نظر هایی در این باره انجام داد، رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر پایتخت نیز به مساله تگدی گری به ویژه در ارتباط با کودکان پرداخت.

به گزارش وبسایت مددکاری اجتماعی ۲۰۱۵؛ پدیده تگدی گری و گدایی از آسیب های اجتماعی است که در این معضل متکدیان اغلب با شیوه های متفاوت تگدی گری از ذلت و خواری گرفته تا نمایش از کارافتادگی و معلولیت با احساسات و عواطف مردمی بازی می کنند تا به مقاصد مالی خود برسند. متولیان امر نیز بر آن شده اند تا با جمع آوری متکدیان علاوه بر زیباسازی شهر از سوءاستفاده آنان نیز جلوگیری به عمل آورند.

جمع آوری کودکان کار راه حل نیست
عضو شورای شهر تهران عنوان کرد: در ۵۰۰ پرونده ای که از کودکان کار داشته ایم، در بررسی صورت گرفته در مناطق سه و یک بالغ بر ۹۰ درصد آنها خانواده داشتند و گروه سنی آنها زیر ۱۲ سال بوده است.
فاطمه دانشور در مورد بحث جمع آوری متکدیان و کودکان کار اظهار کرد: صحبت  هایی که در این زمینه صورت می گیرد بدون مطالعه است. عضو شورای اسلامی شهر تهران بیان کرد: زیرساخت  های لازم برای ساماندهی این افراد وجود ندارد.
او با بیان اینکه کودکانی را که جمع می  کنند کجا می خواهند ببرند، خاطرنشان کرد: فقط جمع آوری راه حل کار نیست. سال هاست که در این زمینه فعالیت  هایی صورت گرفته، اما متکدیان از سطح شهر جمع نشده اند. به گفته عضو شورای اسلامی شهر پشت سر برخی از بچه های کار باندهایی وجود دارند، اما باید بگویم این باندها کم هستند؛ بیشتر این کودکان خانواده دارند و خانواده  ها به دلیل مشکلات معیشتی آنها را بر سر کار می گذارند. دانشور خاطرنشان کرد: اینکه بگوییم باند هستند درست نیست. او تاکید کرد: برخی از این متکدیان پاکستانی و برخی دختر نما هستند که البته گدایان دخترنما زیاد شده اند.
او با بیان اینکه حال فرض کنند می خواهند متکدیان را جمع آوری کنند، ادامه داد: بگویند آنها را کجا می  برند. عده ای از آنها در معرض فروش قرار دارند و این برای آنها از کار بیشتر خطر دارد.
دانشور در مورد بچه هایی هم که در معرض اجاره هستند، توضیح داد: عده ای را به زور وادار به گدایی می  کنند.
به گزارش دانشجو، او مطرح کرد: اینکه اعلام می  کنند برخی از متکدیان ۵/۳ میلیون درآمد دارند، غلط است و نباید این موضوع را به همه تعمیم داد. این تجویز غلطی است.

منبع: روزنامه آرمان

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا