دومین کارگاه آموزشی یک روزه تاب آوری زنان برگزار شد

دومین کارگاه آموزشی یک روزه تاب آوری زنان و خانواده، برای مادران تحت پوشش خیریه کودکان ساحل بهشتی برگزار شد

در مورخ بیست و هفتم آبانماه سال جاری دومین کارگاه آموزشی یک روزه تاب آوری زنان برای تعدادی منتخب از مادران تحت حمایت مجموعه خیریه کودکان ساحل بهشتی برگزار شد.
دومین کارگاه آموزشی یک روزه تاب آوری زنان برگزار شد
دومین کارگاه آموزشی یک روزه تاب آوری زنان برگزار شد

دومین کارگاه آموزشی یک روزه تاب آوری زنان

بر اساس برنامه مدون آموزشی تهیه شده در مسیر ارتقاء تاب آوری جامعه هدف تحت پوشش خیریه کودکان ساجل بهشتی، دومین جلسه آموزشی از مجموعه کارگاههای تاب آوری زنان با تدریس دکتر جواد طلسچی یکتا (مدیر و موسس خانه تاب آوری ایرانیان) برگزار شد.

در این جلسه آموزشی که با مشارکت مدعوین همراه بود پیرامون مولفه های تاب آوری – مهارتهای اساسی زندگی و نیز مبحث خودشفقتی (خودمهربانی) به تفصیل آموزش، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

در بخش پایانی این کارگاه اصول و مهارتهای مهم و اساسی پیشگیری از خودکشی به مادران تحت پوشش این مرکز آموزش داده شد و در ادامه با هدف نهادینه سازی موارد آموزشی ارائه شده، مبتنی بر مشارکت شرکت کنندگان، کیس رپورت (گزارش مورد) صورت پذیرفت.

در ادامه تصاویری از این کارگاه آموزشی نمایه می گردد.

 

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا