گزارش دومین جلسه کارگروه مددکاری اجتماعی بهزیستی گیلان

گزارش دومین جلسه کارگروه مددکاری اجتماعی بهزیستی گیلانصبح روز شنبه مورخ هجدهم آبان ماه دومین جلسه کارگروه مددکاری اجتماعی با حضور مدیرکل بهزیستی گیلان (دکتر حسین نحوی نژاد) و اعضاء کارگروه در دفتر مدیرکل برگزار گردید.

به گزارش مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران؛ در این نشست ابتدا خانم هاله پتکی (دبیر جلسه و سرپرست اداره پذیرش و هماهنگی بهزیستی استان) در خصوص اهداف و چشم اندازهای کلی تشکیل کارگروه مددکاری اجتماعی بهزیستی گیلان توضیحاتی را ارائه دادند و عنوان داشتند: از مهمترین دستاوردهای تشکیل این کارگروه پیگیری و تصویب پروتکل مددکاری اجتماعی (بخشنامه مددکاری) و ابلاغ آن به کلیه ادارات بهزیستی شهرستانها جهت بهره برداری مددکاران اجتماعی شاغل در هر دو بخش دولتی و غیردولتی و نیز تهیه بانک اطلاعاتی جامع و کامل از مددکاران اجتماعی فعال در سطح استان بوده است.

هاله پتکی (مشاور مدیرکل در امور مددکاری بهزیستی گیلان) عنوان نمودند: برگزاری دوره های آموزشی تخصصی برای تعداد ۳۵۴ نفر از کارشناسانی که در حوزه مددکاری اجتماعی در هر دو بخش دولتی و غیردولتی فعالیت می کنند برنامه ریزی شده است که تاریخ برگزاری دوره ها در آذر ماه سال جاری بوده و دوره های مصوب با هماهنگی واحد آموزش سازمان برگزار خواهد شد. وی همچنین در خصوص طرح آموزش مراقبین سالمندان و معلولین مواردی را مطرح نمودند که پس از تبادل نظر اعضاء کارگروه و بنابر پیشنهاد مدیرکل بهزیستی گیلان به بررسی های بیشتر تجارب انجام یافتهء کشوری در این حیطه موکول گردید.

قابل به ذکر است در ادامه این جلسه، مدیر کل بهزیستی گیلان (دکتر حسین نحوی نژاد) در خصوص مطالعه پیش نویس طرح مراقبت از سالمندان و معلولین توسط اعضای کارگروه و ارائه نقطه نظرات و هماهنگی در زمینه نحوه ی آموزش متخصصین به منظور اجرای طرح و نحوه ء فراخوان نمودن کارشناسان مرتبط و تهیه بانک اطلاعاتی مذکور بدین منظور و مشارکت حوزه توانبخشی و کار تیمی تا نهایی شدنِ مراحل اجرای طرح و نظارت بر آن رهنمودهای لازم را ارائه داشتند.

مدیرکل بهزیستی گیلان با توجه به حضور نماینده کانون مددکاران گیلان در این جلسه همچنین در خصوص کمیت و کیفیت فعالیتهای کلینیک های مددکاری اجتماعی عنوان داشتند: متأسفانه کلینیک های مددکاری اجتماعی را محدود به حوزه امور اجتماعی می شناسند و این اشتباه است چه بسا می بایست از ظرفیتها و پتانسیل های تخصصی این مراکز در همه حوزه های بهزیستی اعم از پیشگیری و توانبخشی و سایر بخشها استفاده بهینه نمود. ایشان همچنین تأکید نمودند جلسات کارگروه مددکاری اجتماعی استان بصورت ماهانه و به شکل منظم برگزار گردد و بازخوردها، چالش ها و مجموعاً نتایج حاصل از جلسات به ایشان منعکس گردد تا مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا