دوره تکمیلی مددکاری اجتماعی در درمان اعتیاد با تأکید بر خانواده، ویژه مددکاران فعال در مراکز درمانی اعتیاد برگزار شد

دوره تکمیلی مددکاری اجتماعی در درمان اعتیاد با تأکید بر خانواده، ویژه مددکاران فعال در مراکز درمانی اعتیاد برگزار شد.
در این کارگاه یک روزه که با همت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (اداره سلامت روان و اعتیاد) و با همکاری کلینیک مددکاری اجتماعی یارا صورت پذیرفت، با حضور کارشناس مسئول حوزه اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی خانم امیریان همراه بوده است.
قابل به ذکر است محورهای آموزشی این دوره آموزشی به شکل کاملاً تخصصی و عملیاتی به شرح ذیل بوده است:
۱: نظریه هایی تخصصی حوزه اعتیاد
۲: نظریه ها و رویکردهای اجتماعی حوزه اعتیاد
۳: خانواده درمانی و نقش فعال مددکاران اجتماعی
۴: رویکرد مبتنی بر توانمندی
۵ رویکرد سیستمی در پروسه درمان
۶: حمایتهای حین درمان و پس از ترخیص
۷ : حمایت یابی و تشکیل شبکه حمایتی در پروسه درمانی
۸: نقش فعال مددکاران در زمینه کودکان
۹: مداخلات مددکاران اجتماعی در مداخله در بحران های مربوط به اعتیاد

شایان ذکر است مدرسین این کارگاه آموزشی، مسعود پایدار؛ دکتری تخصصی روانشناسی سلامت و آزاد دارابی؛ دکتری تخصصی مددکاری اجتماعی بوده اند.

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا