دوره آموزشی طرح توسعه برنامه ی مراقبت از فرزندان در خانواده ها (امدادبگیران) از طریق مراکز غیر دولتی در گیلان برگزار شد

دوره آموزشی طرح توسعه برنامه ی مراقبت از فرزندان در خانواده ها از طریق مراکز غیر دولتی (امدادبگیران) برگزار گردید
به گزارش مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران؛ صبح روز شانزدهم بهمن بهمن ماه دوره آموزشی سه روزه با هدف آشنایی مددکاران اجتماعی شاغل در کلینیک های مددکاری اجتماعی و موسسات خیریه و مجتمع های خدمات بهزیستی در خصوص توانمندسازی فرزندان در خانواده های جایگزین برگزار گردید.
این دوره آموزشی با حضور کارشناسان حوزه شبه خانواده، مددکاران اجتماعی، مسئولین کلینیک های مددکاری اجتماعی و موسسات خیریه، مجتمع های خدمات بهزیستی استانهای گیلان، زنجان و اردبیل با همکاری کانون کلینیک های مددکاری اجتماعی و کلینیک مددکاری اجتماعی سفیر سلامت به مدت ۳ روز شانزدهم الی هجدهم بهمن ماه در سالن اجتماعات فیاض بخش بهزیستی گیلان برگزار شد.
گفتنی است: معاون امور اجتماعی بهزیستی گیلان، کارشناسان مسئول و کارشناسان دفتر شبه خانواده، کارشناسان شهرستانهای تابع استان نیز در این مراسم حضور بهم رساندند.
لازم به ذکر است آقای دکتر معصومی (قاضی دادگستری)، آقای ایوب اسلامیان و همچنین سرکار خانم سکوتی کارشناس مسئول دفتر شبه خانواده تدریس این دوره را برعهده داشته اند.

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا