اورژانس اجتماعی به بخش خصوصی واگذار می شود / نمی شود؟!!

اورژانس-اجتماعیدر پی درج خبر واگذاری اورژانس اجتماعی به بخش خصوصی دکتر «حسین اسد بیگی» رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی به «ایران» گفت: اورژانس اجتماعی کشور به دلیل داشتن فعالیت‌های حساس و مرتبط بودن آن با آسیب‌های اجتماعی براحتی قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست و این اقدام مستلزم کار کارشناسی دقیق و تخصصی است. وی افزود: انتشار خبر واگذاری اورژانس اجتماعی موجب نگرانی کارشناسان این حوزه شد در حالی که هنوز تصمیم نهایی برای واگذاری آن گرفته نشده است. وی در‌باره اینکه در صورت واگذاری اورژانس به بخش خصوصی خللی در فعالیت آن وارد نخواهد شد، تصریح کرد: در گذشته در خصوص واگذاری بخش‌هایی از سازمان بهزیستی به بخش خصوصی همواره این نگرانی وجود داشت که اختلالاتی در نحوه کار به وجود آید در حالی که این‌گونه نبوده و در برخی فعالیت‌ها وضعیت مددجویان بهتر از گذشته شده است مثلاً با واگذاری مراکز شبانه روزی شبه خانواده به خانه‌های کودکان و نوجوانان، کیفیت خدمات‌رسانی ارتقا پیدا کرد. وی گفت: اگر قرار باشد اورژانس اجتماعی واگذار شود بهترین گزینه برای آن واگذاری به کلینیک‌های مددکاری است، البته با واگذاری نقش نظارتی بهزیستی بسیار برجسته تر خواهد شد.

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا