حقوق شهروندی از کجا آغاز می گردد؟

جبارزاده222وبسایت تخصصی مددکاری اجتماعی ۲۰۱۵ : صحبت از حقوق شهروندی در روابط متقابل انسانی شروع می شود.
هر رابطه ای دو سر دارد و حقوقی متقابل را یادآور می گردد. خواه در یک رابطه فرد با فرد، خواه فرد با گروه و خواه گروهی با گروهی دیگر.
بنابراین اولین ضرورت در یادگیری حقوق شخصی و همینطور یادگیری حقوق اجتماعی و یا محترم شمردن حقوق اجتماعی سایر شهروندان است.
پیشنهاد می گردد:
در سطح فردی نوع مداخله مددکاران اجتماعی ” آموزش مهارتهای دهگانه زندگی” برای کودکان ۳ تا ۷ ساله باشد. بسترهای اجرایی آن مهدها، پیش دبستانی ها و سایر مراکز آموزشی خواهد بود. متولی این امر کلینیک های مددکاری اجتماعی و آموزش وپرورش خواهند بود.
در واقع هدف ، ارتقا آگاهی کودکان از بدو ورود به گروه همسالان خواهد بود.
در سنین ۷-۱۲ سالگی، نوع مداخله: آموزش مهارتهای دهگانه زندگی، آموزش اصول شهروندی با تأکید بر مراقبتهای جنسی، اعتیاد و… بستر اجرایی دبستانها، فرهنگسراها و تربیت بدنی است.
متولی کلینیک ها، آموزش و پرورش، وزارت ورزش ، رسانه‌ها و …
هدف از این مداخله ارتقاء آگاهی کودکان بمنظور تأمین بهداشت روانی خواهد بود.

احمد جبارزاده | مددکار اجتماعی

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا